Samrunamál

Samruni í skilningi samkeppnislaga telst hafa átt sér stað þegar breyting verður á yfirráðum fyrirtækis til frambúðar, svo sem vegna sameiningar tveggja fyrirtækja eða yfirtöku eins fyrirtækis á öðru

Samrunamál

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar samruna sjóðsins Au 3 ehf. og Málmsteypu Þorgríms Jónssonar. AU 3 ehf. er einkahlutafélag sem hefur ekki með sér neina starfsemi en er ætlað að halda utan um kaup framtakssjóðsins Umbreytingar á Málmsteypu Þorgríms Jónssonar. Málmsteypa Þorgríms Jónssonar flytur inn og selur meðal annars vörur fyrir veitustarfsemi. Félagið Borgarplast hf. sem er í eigu AU 2 ehf. er jafnframt undir yfirráðum Umbreytingar.

Starfsemi samrunaaðila skarast að takmörkuðu leyti á markaði fyrir sölu á vörum fyrir veitukerfi. Skörun samrunaaðila á umræddum markaði er fyrst og fremst í brunnum og sandföngum.

 Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að ekki séu forsendur til þess að grípa til íhlutunar vegna samrunans á grundvelli 17. gr. c. Samkeppnislaga.