Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Úrlausnir

Ákvarðanir

Málsnúmer 30/2017 Sækja skjal
Heiti Kaup Kviku banka hf. á öllu hlutafé Virðingar hf.
Dagsetning 28/8/2017
Fyrirtæki
  • Virðing hf.
  • Kvika banki hf.
Atvinnuvegir
  • Fjármálaþjónusta
  • Fjárfestingabankastarfsemi
Málefni
  • Samrunamál
Reifun

Samkeppniseftirlitið hefur haft til rannsóknar kaup Kviku banka á Virðingu. Kvika er sérhæfður fjárfestingarbanki og veitir ýmis konar fjármálaþjónustu, en Virðing er alhliða verðbréfafyrirtæki. Fyrirtækin starfa bæði á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, veita þau bæði þjónustu á sviði eignasýringar, markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og við rekstur ýmis konar fjárfestingarsjóða í gegnum dótturfélög sín. Með samrunanum verður því samþjöppun á tilteknum undirmörkuðum fjármálaþjónustu en stóru viðskiptabankarnir þrír gnæfa yfir keppinauta sína hvort sem litið er til stærðar efnahagsreiknings, fjölda starfmanna eða hlutdeildar á einstökum undirmörkuðum fjármálaþjónustu.  

Að undangenginni rannsókn og með hliðsjón af gögnum málsins er það mat Samkeppniseftirlitsins að samruninn hindri ekki virka samkeppni og leiði ekki til myndunar markaðsráðandi stöðu. Þá leiðir hann ekki til þess að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti. Því eru ekki forsendur til að aðhafast vegna samrunans á grundvelli 17. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Staða máls

Áfrýunarnefnd samkeppnismála

Úrskurðir

Engir úrskurðir finnast

Héraðsdómur

Dómur

Enginn dómur finnst

Hæstiréttur

Dómur

Enginn dómur finnst

Tengt efni

Fréttir og tilkynningar

Engar fréttir finnast

Skýrslur

Engar skýrslur finnast

Kynningar

Engar kynningar finnast

Til baka


Tungumál
Áskrift

Póstlisti Samkeppniseftirlitsins