Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Úrlausnir

Ákvarðanir

Málsnúmer 37/2017 Sækja skjal
Heiti Kaup GÞ holding ehf. á öllu hlutafé í Gámaþjónustunni ehf.
Dagsetning 20/10/2017
Fyrirtæki
  • Gámaþjónustan hf.
  • GÞ holding ehf.
Atvinnuvegir
  • Umhverfismál
  • Gámaþjónusta
Málefni
  • Samrunamál
Reifun

Samkeppniseftirlitið hefur haft til umfjöllunar samruna GÞ holding ehf. og Gámaþjónustunnar ehf. Eigendur GÞ holding eru annars vegar eignarhaldsfélagið Barone I ehf., sem er í eigu einkafjárfesta, og hins vegar SÍA III slhf. sem er framtakssjóður í rekstri sjóðastýringarfyrirtækisins Stefnis ehf., dótturfélags Arion banka. Í kjölfar viðskiptanna verður Gámaþjónustan undir sameiginlegum yfirráðum þessara félaga en starfsemi félagsins er á sviði sorphirðu fyrir fyrirtæki og sveitarfélög auk þess sem félagið sinnir söfnun endurvinnsluefna. Þá rekur félagið móttöku- og flokkunarstöð ásamt endurvinnslustöð fyrir almenning í Hafnarfirði. Þá er jafnframt rekin jarðgerðarstöð af hálfu fyrirtækisins sem framleiðir moltu. Innan samstæðu félagsins eru jafnframt fyrirtæki í tengdri starfsemi s.s. Efnamóttakan sem er sérhæfð í móttöku spilliefna og raftækjaúrgangs og Hafnarbakki-Flutningatækni ehf. sem sinnir ýmsum innflutningi fyrir samstæðuna. 

Rannsókn Samkeppniseftirlitsins leiddi í ljós að engin samþjöppun á sér stað á skilgreindum mörkuðum málsins í kjölfar samrunans. Hins vegar hafa verið sett skilyrði í málinu sem ætlað er að tryggja samkeppnislegt sjálfsstæði Gámaþjónustunnar gagnvart Arion Banka hf. og keppinautum félagsins með mögulegt sameiginlegt eignarhald. Þá eru einnig í gildi skilyrði sem tryggja eiga samkeppnislegt sjálfsstæði Stefnis hf. gagnvart Arion banka hf. sbr. skilyrði sem sett voru samhliða ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 7/2014 Kaup Bekei hf. á Bakkanum vöruhóteli o.fl. Að undangenginni rannsókn er það niðurstaða eftirlitsins að umrædd skilyrði leysi þá samkeppnisbresti sem ella hefðu stafað af samrunanum.

Staða máls

Áfrýunarnefnd samkeppnismála

Úrskurðir

Engir úrskurðir finnast

Héraðsdómur

Dómur

Enginn dómur finnst

Hæstiréttur

Dómur

Enginn dómur finnst

Tengt efni

Fréttir og tilkynningar

Engar fréttir finnast

Skýrslur

Engar skýrslur finnast

Kynningar

Engar kynningar finnast

Til baka


Tungumál
Áskrift

Póstlisti Samkeppniseftirlitsins