Laus störf

Störf hagfræðinga hjá Samkeppniseftirlitinu

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir hagfræðingum til starfa. Þeir munu í störfum sínum vinna náið með aðalhagfræðingi og sérfræðingum stofnunarinnar. Möguleiki er á þátttöku í samstarfsverkefni stjórnvalda og OECD er varðar samkeppnismat.

Helstu verkefni og ábyrgð

- Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla
- Greining á samkeppni á mörkuðum og þátttaka í skrifum á skýrslum og ákvörðunum
- Miðlun hagfræðilegrar þekkingar við rannsókn mála
- Samskipti við hagsmunaaðila
- Þátttaka í öðru þróttmiklu starfi Samkeppniseftirlitsins á sviði hagfræði
- Möguleiki á þátttöku í samstarfsverkefni stjórnvalda og OECD er varðar samkeppnismat á regluverki í byggingariðnaði og ferðaþjónustu
- Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi

Hæfnikröfur

- Háskólapróf í hagfræði
- Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar við tölfræðigreiningar og úrvinnslu gagna
- Reynsla af samkeppnismálum er kostur
- Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
- Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
- Hæfni í samskiptum og geta til að vinna undir álagi
- Færni til að tjá sig í ræðu og riti
- Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga hafa gert.
Samkeppniseftirlitið áskilur sér rétt til þess að ráða á grundvelli auglýsingarinnar næstu 6 mánuði eftir birtingu hennar.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins.
Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinnur gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðveldar aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar fjölbreyttur hópur hagfræðinga og lögfræðinga sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 18.02.2019

Sækja um starf       

 

Nánari upplýsingar veitir

Valur Þráinsson - valur@samkeppni.is - 585-0700
Karítas Margrét Jónsdóttir - karitas@samkeppni.is - 585-0700Samkeppniseftirlitið byggir afl sitt og getu fyrst og fremst á mannauði, þ.e. hæfu og reyndu starfsfólki og jafnframt aðgangi að hæfustu sérfræðingum á sínu sviði, t.d. með góðum tengslum við háskóla- og fræðasamfélagið. Mikil áhersla er lögð á að Samkeppniseftirlitið sé í aðstöðu til að laða að sér og halda í gott starfsfólk. Hjá Samkeppniseftirlitinu starfa lögfræðingar, hagfræðingar, viðskiptafræðingar og annað sérfræðimenntað starfsfólk.

Laus störf eru alltaf auglýst hér á vefsíðu eftirlitsins, Starfatorgi og hjá viðkomandi ráðningastofu. Einnig eru sendir út póstar á Facebook og Twitter síður eftirlitsins