Umsagnarferli - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Lesa meira

Samkeppniseftirlitið hefur rannsókn á samningsákvæðum Landsvirkjunar

Lesa meira

Samþjöppun í dagblaðaprentun

Fréttir
Lesa meira

Fjárframlög til Samkeppniseftirlitsins hafa ekki haldið í við þróun verkefnaumfangs

Lesa meira

Leiðir til að efla samkeppni á flutningamarkaði

Fréttir
Lesa meira

Staða samrunamála

Skoða


Samkeppnisvísar

Skoða


Leiðbeiningarsíður

SkoðaÍ brennidepli

Forsida_verdhaekkanir_upplysingasida

22.12.2022 : Verðhækkanir og samkeppni

Á þessari upplýsingasíðu er haldið utan um upplýsingar, aðgerðir og sjónarmið sem tengjast verðhækkunum á íslenskum mörkuðum og samkeppnisbrestum sem kunna að koma í ljós við ríkjandi efnahagsaðstæður.  


Fréttir

Untitled-design-86-

28.2.2024 : Umsagnarferli – þrír nýir samrunar

Samkeppniseftirlitinu hefur nýverið borist tilkynningar um þrjá nýja samruna sem eru nú til rannsóknar hjá eftirlitinu. 

Untitled-design-2022-10-05T124801.836

28.2.2024 : Umsagnarferli - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Samkeppniseftirlitið veitir hér með hverjum þeim sem hagsmuni eða áhuga hefur færi á því að koma á framfæri umsögnum, athugasemdum og/eða sjónarmiðum um viðskiptin, svo sem um eignar- og stjórnunarleg tengsl þessara fyrirtækja, hvort líta megi á þau sem eina efnahagslega einingu í skilningi samkeppnislag, áhrif samrunans, stöðu markaða og virkni samkeppni á viðkomandi mörkuðum. 

Siminn-enski-boltinn

16.2.2024 : Landsréttur staðfestir niðurstöðu héraðsdóms í máli er varðar háttsemi Símans

Með dómi Landsréttar uppkveðnum í dag var staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að fella úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem Síminn var sektaður fyrir að brjóta gegn sátt sem fyrirtækið hafði gert við Samkeppniseftirlitið. 


Pistlar

Millisida-11

Um reiknaðan ábata af íhlutunum Samkeppniseftirlitsins

Pistillinn birtist fyrst í Viðskiptablaðinu 21. febrúar 2024

Nýlega birti Samkeppniseftirlitið mat sitt á reiknuðum ábata af íhlutunum þess á liðnum árum. Niðurstöður matsins eru á þá leið að reiknaður ábati hafi numið um 10-17 ma. kr. að meðaltali á ársgrundvelli árin 2013-2022, sem samsvarar um 18-30 földum framlögum til eftirlitsins á tímabilinu eða 0,3-0,5% af vergri landsframleiðslu (hér eftir VLF).