Samkeppniseftirlitið hefur rannsókn á samningsákvæðum Landsvirkjunar

Lesa meira

Samþjöppun í dagblaðaprentun

Fréttir
Lesa meira

Fjárframlög til Samkeppniseftirlitsins hafa ekki haldið í við þróun verkefnaumfangs

Lesa meira

Ársskýrsla Samkeppniseftirlitsins 2022

Fréttir
Lesa meira

Leiðir til að efla samkeppni á flutningamarkaði

Fréttir
Lesa meira

Staða samrunamála

Skoða


Samkeppnisvísar

Skoða


Leiðbeiningarsíður

SkoðaÍ brennidepli

Upplysingasida-header

17.4.2023 : Athugun á stjórnunar- og eignatengslum fyrirtækja í sjávarútvegi

Vegna athugunarinnar hefur Samkeppniseftirlitið nú opnað upplýsingasíðu á heimasíðu sinni þar sem gerð er grein fyrir athuguninni, undirbúningi og framvindu hennar hingað til, auk þess sem sett er fram áætlun um tilhögun og áfangaskiptingu athugunarinnar héðan í frá.

Forsida_verdhaekkanir_upplysingasida

22.12.2022 : Verðhækkanir og samkeppni

Á þessari upplýsingasíðu er haldið utan um upplýsingar, aðgerðir og sjónarmið sem tengjast verðhækkunum á íslenskum mörkuðum og samkeppnisbrestum sem kunna að koma í ljós við ríkjandi efnahagsaðstæður.  


Fréttir

Siminn-enski-boltinn

16.2.2024 : Landsréttur staðfestir niðurstöðu héraðsdóms í máli er varðar háttsemi Símans

Með dómi Landsréttar uppkveðnum í dag var staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að fella úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem Síminn var sektaður fyrir að brjóta gegn sátt sem fyrirtækið hafði gert við Samkeppniseftirlitið. 

Raflinur1

15.2.2024 : Samkeppniseftirlitið hefur rannsókn á samningsákvæðum Landsvirkjunar

Samkeppnieftirlitið hefur hafið formlega rannsókn gagnvart Landsvirkjun, þar sem til skoðunar er hvort tiltekin ákvæði í samningum félagsins við stórnotendur standist ákvæði samkeppnislaga og samkeppnisreglur EES-samningsins. Um er að ræða ákvæði í samningum Landsvirkjunar við stórnotendur sem kveða á um að þeim sé ekki heimilt að selja frá sér ónýtta raforku aftur inn á kerfið. 

1.2.2024 : Skilyrði vegna samruna Ferðaskrifstofu Íslands og Heimsferða endurskoðuð

Með ákvörðun nr. 1/2024 eru endurskoðuð skilyrði sem sett voru við samruna Ferðaskrifstofu Íslands ehf. og Heimsferða ehf., sbr. ákvörðun nr. 10/2022, Kaup Ferðaskrifstofu Íslands ehf. á rekstri Heimsferða ehf.


Pistlar

Millisida-11

Um reiknaðan ábata af íhlutunum Samkeppniseftirlitsins

Pistillinn birtist fyrst í Viðskiptablaðinu 21. febrúar 2024

Nýlega birti Samkeppniseftirlitið mat sitt á reiknuðum ábata af íhlutunum þess á liðnum árum. Niðurstöður matsins eru á þá leið að reiknaður ábati hafi numið um 10-17 ma. kr. að meðaltali á ársgrundvelli árin 2013-2022, sem samsvarar um 18-30 földum framlögum til eftirlitsins á tímabilinu eða 0,3-0,5% af vergri landsframleiðslu (hér eftir VLF).