Fréttayfirlit

Fyrirsagnalisti

10.5.2024 : Um og yfir 8 af hverjum 10 Íslendingum hafa upplifað vandamál sökum skorts á samkeppni

Um mitt ár 2023 framkvæmdi Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands könnun að beiðni Samkeppniseftirlitsins um viðhorf almennings til ýmissa þátta tengdum samkeppnismálum. Könnunin er sambærileg könnun sem Samkeppniseftirlitið lét framkvæma árið 2019 og könnunum sem framkvæmdastjórn ESB lét framkvæma í öllum aðildarríkjum árin 2022 og 2019

3.5.2024 : Landsréttur staðfestir ógildingu samruna á markaði fyrir myndgreiningarþjónustu

Með dómi Landsréttar í dag var staðfest ógilding Samkeppniseftirlitsins á samruna Íslenskrar myndgreiningar ehf. og Læknisfræðilegrar myndgreiningar ehf. Með dóminum er þannig staðfestur dómur héraðsdóms Reykjavíkur frá árinu 2022. 

23.4.2024 : Samruni Regins og Eikar – sáttaviðræður, ósk um sjónarmið

Samkeppniseftirlitið hefur undanfarið haft til rannsóknar yfirtöku Regins hf. á Eik fasteignafélagi hf. Öllum hagaðilum er hér með gefinn kostur á að koma á framfæri sjónarmiðum um sáttatillögur Regins hf. Samkeppniseftirlitið vísar sérstaklega til umfjöllunar í samantektinni um tillögur félagsins að aðgerðum til að eyða neikvæðum áhrifum samrunans á samkeppni.

8.4.2024 : Samkeppniseftirlitið lýkur athugun á háttsemi Ísteka á blóðtökumarkaði

Samkeppniseftirlitið hefur í dag birt álit nr. 1/2024, Athugun Samkeppniseftirlitsins á háttsemi Ísteka ehf. á blóðtökumarkaði, þar sem athygli matvælaráðuneytisins er vakin á álitaefnum í starfsemi sem tengist blóðtöku úr hryssum og tilmælum beint til ráðuneytisins sem nýst geta stjórnvöldum á þessu sviði. 

27.3.2024 : Framlengdur umsagnarfrestur - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Með frétt þann 28. febrúar sl. veitti Samkeppniseftirlitið hverjum þeim sem hagsmuni eða áhuga hefði færi á því að koma á framfæri umsögnum, athugasemdum og/eða sjónarmiðum vegna kaupa Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja.

28.2.2024 : Umsagnarferli – þrír nýir samrunar

Samkeppniseftirlitinu hefur nýverið borist tilkynningar um þrjá nýja samruna sem eru nú til rannsóknar hjá eftirlitinu. 

28.2.2024 : Umsagnarferli - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Samkeppniseftirlitið veitir hér með hverjum þeim sem hagsmuni eða áhuga hefur færi á því að koma á framfæri umsögnum, athugasemdum og/eða sjónarmiðum um viðskiptin, svo sem um eignar- og stjórnunarleg tengsl þessara fyrirtækja, hvort líta megi á þau sem eina efnahagslega einingu í skilningi samkeppnislag, áhrif samrunans, stöðu markaða og virkni samkeppni á viðkomandi mörkuðum. 

16.2.2024 : Landsréttur staðfestir niðurstöðu héraðsdóms í máli er varðar háttsemi Símans

Með dómi Landsréttar uppkveðnum í dag var staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að fella úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála þar sem Síminn var sektaður fyrir að brjóta gegn sátt sem fyrirtækið hafði gert við Samkeppniseftirlitið. 

15.2.2024 : Samkeppniseftirlitið hefur rannsókn á samningsákvæðum Landsvirkjunar

Samkeppnieftirlitið hefur hafið formlega rannsókn gagnvart Landsvirkjun, þar sem til skoðunar er hvort tiltekin ákvæði í samningum félagsins við stórnotendur standist ákvæði samkeppnislaga og samkeppnisreglur EES-samningsins. Um er að ræða ákvæði í samningum Landsvirkjunar við stórnotendur sem kveða á um að þeim sé ekki heimilt að selja frá sér ónýtta raforku aftur inn á kerfið. 

1.2.2024 : Skilyrði vegna samruna Ferðaskrifstofu Íslands og Heimsferða endurskoðuð

Með ákvörðun nr. 1/2024 eru endurskoðuð skilyrði sem sett voru við samruna Ferðaskrifstofu Íslands ehf. og Heimsferða ehf., sbr. ákvörðun nr. 10/2022, Kaup Ferðaskrifstofu Íslands ehf. á rekstri Heimsferða ehf.

30.1.2024 : Heildsala og dreifing Símans hf. á ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu

Samkeppniseftirlitið hefur í dag tekið ákvörðun nr. 2/2024 um heildsölu og dreifingu Símans hf. á ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu

30.1.2024 : Samkeppni stuðlar að bættum kjörum launafólks

Ný skýrsla norrænu samkeppniseftirlitanna skýrir hvernig samráð á meðal fyrirtækja um að keppa ekki um starfsfólk rýrir kjör þess sem og neytenda

12.1.2024 : Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála um kröfu Samskipa um frestun réttaráhrifa vegna ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins um brot fyrirtækisins

  • Áfrýjunarnefndin frestar réttaráhrifum ákvörðunarinnar að því er varðar greiðslu stjórnvaldssekta, á meðan málið er til meðferðar fyrir nefndinni
  • Áfrýjunarnefndin hafnar kröfu Samskipa um að fresta réttaráhrifum fyrirmæla um aðgerðir sem mælt er fyrir um í ákvörðuninni

 

2.1.2024 : Samkeppniseftirlitið birtir greiningu á reiknuðum ábata vegna íhlutunar eftirlitsins

Síðustu misseri hefur Samkeppniseftirlitið greint reiknaðan ábata vegna íhlutunar eftirlitsins á sjálfstæðan hátt, en Ríkisendurskoðun hefur m.a. lagt áherslu á að slíkt mat fari fram. Samkeppniseftirlitið hefur birt rit nr. 4/2023, Reiknaður ábati vegna íhlutunar Samkeppniseftirlitsins, 2013-2022, þar sem heildarniðurstöður greiningarinnar eru birtar í fyrsta skipti. Áætlað er að Samkeppniseftirlitið muni gefa út skýrslu á hverju ári héðan í frá þar sem reiknaður ábati er birtur, og er þessi skýrsla sú fyrsta af þeim.

 

22.12.2023 : Samþjöppun í dagblaðaprentun

Rannsókn eftirlitsins leiddi í ljós að tilboð Landsprents væri eina raunhæfa tilboðið og að í ljósi samrunaskrár, fylgigagna auk umsagna aðila væri það mat eftirlitsins að skilyrði undanþágunnar um fyrirtæki á fallandi fæti væru uppfyllt. Vegna þessa telur Samkeppniseftirlitið ekki forsendur til þess að hafast frekar að í tengslum við þennan samruna, hvorki á grundvelli samrunaákvæða samkeppnislaga, né ákvæða fjölmiðlalaga. 

12.12.2023 : Fjárframlög til Samkeppniseftirlitsins hafa ekki haldið í við þróun verkefnaumfangs

Fjárframlög til Samkeppniseftirlitsins árið 2024 væru um 1 milljarður króna ef þau hefðu fylgt breytingum á umsvifum í efnahagslífinu frá árinu 2014 (í stað 582 milljóna króna framlags samkvæmt fjárlagafrumvarpi). Ef miðað væri við að þau hefðu haldist óbreytt á föstu verðlagi frá árinu 2014 væru þau um 723 milljónir króna.

24.11.2023 : Festi kaupir Lyfju – óskað eftir sjónarmiðum

Öllum hagsmunaðilum og öðrum áhugasömum er gefinn kostur á að skila inn sjónarmiðum vegna samrunans, til dæmis um möguleg áhrif hans á samkeppni, um viðkomandi markaði, og hversu virk samkeppni er á viðkomandi mörkuðum sem eru að minnsta kosti dagvörumarkaður og sala lyfja.

17.11.2023 : Áfrýjunarnefnd samkeppnismála vísar kæru Hreyfils frá

Í úrskurðinum segir að ákvörðunin hafi það í för með sér „...að leigubifreiðastjórum sem starfa í þjónustu Hreyfils, er í sjálfsvald sett hvernig þeir nýta sitt rekstrarleyfi meðan ákvörðunin varir.“

7.11.2023 : Samruni EY og Deloitte – ný tilkynning og undanþága til að framkvæma samruna

Fyrirtækin hafa óskað eftir undanþágu frá banni við að framkvæma samrunann meðan hann er til rannsóknar. Að virtum sjónarmiðum aðila, fyrirliggjandi upplýsingum, og gögnum um breytingar á samkeppnisstöðu EY á sennilegum markaði fyrir endurskoðun stærri fyrirtækja, er það mat Samkeppniseftirlitsins að skilyrði undanþágu séu uppfyllt. 

26.10.2023 : Ársskýrsla Samkeppniseftirlitsins 2022 komin út

Ársskýrsla Samkeppniseftirlitsins fyrir 2022 er komin út. Í skýrslunni er starf eftirlitsins á árinu reifað, en í henni er meðal annars farið yfir tölulegar upplýsingar, rannsóknir og verkefni á árinu, málsvarahlutverk Samkeppniseftirlitsins auk þess birtar eru áherslur næstu ára, yfirlit yfir stjórnvaldssektir og margt fleira.

Síða 1 af 38