Fréttayfirlit

Fyrirsagnalisti

5.10.2022 : Kortlagning á stjórnunar- og eignatengslum í sjávarútvegi

Samkeppniseftirlitið hefur ákveðið að hefja sérstaka athugun sem miðar að því að kortleggja stjórnunar- og eignatengsl sjávarútvegsfyrirtækja. Sem lið í þessari vinnu hefur matvælaráðuneytið nú gert samning við Samkeppniseftirlitið, sem gerir því kleift að hefja framangreinda athugun.

30.9.2022 : Nýtt fræðslumyndband um ólögmætt samráð

Samkeppniseftirlitið birtir í dag þriðja myndbandið í röð fræðslumyndbanda sem ætlað er að útskýra samkeppnistengd málefni á myndrænan og einfaldan hátt. Myndbandið sem er frumsýnt í dag fjallar um ólögmætt samráð og mögulegar afleiðingar þess.

20.9.2022 : Söguleg samrunaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar

Á dögunum ógilti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kaup Illumina á Grail. Í apríl á síðasta ári samþykkti framkvæmdastjórnin beiðni Samkeppniseftirlitsins og fimm annarra samkeppnisyfirvalda í Evrópu, um að taka samruna Illumina og Grail til meðferðar.

15.9.2022 : Kaupum Ardian á Mílu sett skilyrði til þess að vernda samkeppni

Samkeppniseftirlitið hefur haft til rannsóknar samruna sem felst í kaupum Ardian France á Mílu af Símanum. Með sátt við samrunaaðila, sem undirrituð var í dag, hefur Samkeppniseftirlitið fallist á kaup Ardian á Mílu.

5.9.2022 : Samruni á laxeldismarkaði áfram til rannsóknar – óskað eftir sjónarmiðum

Mál þetta varðar skipulag laxeldismarkaðar á Íslandi til framtíðar. Í því ljósi er þeim sem þess kjósa gefið færi á koma að skriflegum sjónarmiðum sem skipt geta máli við rannsókn málsins.

Er óskað eftir að slík sjónarmið berist eftirlitinu fyrir 16. september næstkomandi.

29.8.2022 : Samruni Haga og Eldum rétt – Sjónarmiða aflað vegna frummats Samkeppniseftirlitsins og andmæla samrunaaðila

Samkeppniseftirlitið hefur í dag sent helstu hagaðilum bréf, þar sem reifað er frummat Samkeppniseftirlitsins og óskað sjónarmiða um framkomin andmæli samrunaaðila vegna andmælaskjals.

25.8.2022 : Morgunverðarfundur Samkeppniseftirlitsins - Áhrif samkeppni á hagvöxt og launakjör

Samkeppniseftirlitið heldur opinn morgunfund um áhrif samkeppni á hagvöxt og vinnumarkað miðvikudaginn 31. ágúst.

Á fundinum mun Fiona Scott Morton, hagfræðiprófessor við Yale-háskóla í Bandaríkjunum, fjalla um hvernig samkeppni getur eflt hagvöxt og bætt launakjör almennings. Er þetta brýnt viðfangsefni í ljósi þeirra efnahagslegu áskorana sem flest ríki glíma við í dag. 

24.8.2022 : Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á störfum Samkeppniseftirlitsins

Í dag var birt skýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á Samkeppniseftirlitinu sem ber yfirskriftina „Samkeppniseftirlitið – Samrunaeftirlit og árangur“. Samkeppniseftirlitið leitar sjónarmiða um verkefnaáætlun vegna úttektarinnar.

11.8.2022 : Áframhaldandi sáttarviðræður vegna rannsóknar á kaupum Ardian á Mílu – Fallist á ósk um framlengdan frest

Til þess að skapa ráðrúm fyrir frekari viðræður hefur Ardian í dag óskað eftir því að Samkeppniseftirlitið framlengi frest þess til að rannsaka málið. Eftirlitið hefur fallist á þessa beiðni Ardian.

9.8.2022 : Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á kaupum Ardian á Mílu - Hagaðilum gefinn kostur á að setja fram frekari sjónarmið

Mál þetta varðar skipulag fjarskiptamarkaðarins til næstu áratuga og eru því miklir almannahagsmunir í húfi. Í ljósi þessa er þeim sem þess kjósa gefið færi á koma að skriflegum sjónarmiðum. Vegna þess skamma tíma sem eftir er af rannsókn málsins er þess óskað að sjónarmið berist eftirlitinu ekki síðar en kl. 17:00 á morgun, 10. ágúst.

21.7.2022 : Markaðspróf vegna tillagna Ardian að breytingum samninga og skilyrðum í tengslum við kaup á Mílu

Þegar samrunaaðilar leggja fram tillögur að breytingum eða skilyrðum í tilefni af frummati samkeppnisyfirvalda er að jafnaði framkvæmt svokallað markaðspróf (e. market test) á viðkomandi tillögum. Í markaðsprófi felst meðal annars að hagaðilum eru kynntar viðkomandi tillögur og óskað sjónarmiða þeirra.

Með vísan til þessa hefur Samkeppniseftirlitið í dag sent helstu hagaðilum bréf, þar sem reifað er frummat Samkeppniseftirlitsins og óskað sjónarmiða um framkomin sjónarmið samningsaðila og tillögur Ardian í tilefni af sáttarviðræðum.

7.7.2022 : Samkeppniseftirlitið beinir tilmælum til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss um að jafna stöðu fyrirtækja sem eiga í viðskiptum við tónlistarhúsið

Samkeppniseftirlitið hefur í dag beint áliti til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. Þar eru sett fram tiltekin tilmæli til fyrirtækisins sem ætlað er að jafna stöðu fyrirtækja sem eiga viðskipti við tónlistarhúsið og tónleikahaldara sem bjóða upp á hljóð- og lýsingarbúnað og ýmsa tengda þjónustu.

13.6.2022 : Morgunfundur Samkeppniseftirlitsins í Hörpu - upptaka af fundinum

Morgunfundur Samkeppniseftirlitsins um samspil samkeppni, verðbólgu og kaupmáttar hefst í Björtuloftum í Hörpu í dag. Tilefni ráðstefnunnar er koma aðalhagfræðinga samkeppniseftirlita í Evrópu hingað til lands en Samkeppniseftirlitið heldur árlegan fund þeirra að þessu sinni.

10.6.2022 : Hagar bundnir skilyrðum vegna kaupa á hlutafé í Klasa ehf.

Hagar hafa í dag gert sátt við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa félagsins á eignarhlut í fasteignarþróunarfélaginu Klasa ehf. Hin tilkynntu kaup varða kaup Regins og Haga á samtals 60% eignarhlut í fasteignarþróunarfélaginu.

10.6.2022 : Samkeppniseftirlitið veitir Kviku banka heimild til að kaupa færsluhirðingarsamninga úr fórum sameinaðs félags Rapyd og Valitors gegn skilyrðum

Samkeppniseftirlitið hefur lokið rannsókn sinni á kaupum Kviku banka hf. á færsluhirðingarsamningum úr fórum sameinaðs félags Rapyd Financial Network  Ltd. og Valitors hf.

31.5.2022 : Hvernig getur samkeppni nýst í baráttunni gegn verðbólgu og fyrir auknum kaupmætti?

Í tilefni af fundi aðalhagfræðinga samkeppnisyfirvalda í Evrópu í Hörpu heldur Samkeppniseftirlitið opinn morgunfund um samspil samkeppni, verðbólgu og kaupmáttar mánudaginn 13. júní.

23.5.2022 : Samkeppniseftirlitið heimilar samruna Rapyd og Valitors með skilyrðum sem leiða m.a. til þess að Kvika banki haslar sér völl í færsluhirðingu

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað samruna Rapyd og Valitors með skilyrðum. Við rekstur málsins brugðust samrunaaðilar við frummati Samkeppniseftirlitsins með því að óska eftir viðræðum um sátt í málinu og leggja til aðgerðir til þess að eyða skaðlegum áhrifum samrunans á samkeppni. 

29.4.2022 : Verðhækkanir og eftirlit með mögulegum samkeppnisbrestum

Á vettvangi Samkeppniseftirlitsins stendur nú yfir upplýsingaöflun sem miðar að því að greina áhrif óhagstæðra ytri aðstæðna á verðhækkanir á lykilmörkuðum.

26.4.2022 : Samruna Ferðaskrifstofu Íslands og Heimsferða sett skilyrði

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Ferðaskrifstofu Íslands á rekstri Heimsferða, á grundvelli sáttar sem samrunaaðilar hafa gert við eftirlitið. Með sáttinni skuldbindur sameinað fyrirtæki sig til þess að grípa til aðgerða sem koma í veg fyrir samkeppnishindranir sem samruninn myndi að öðrum kosti valda.

28.3.2022 : Samtök fjármálafyrirtækja gera sátt við Samkeppniseftirlitið, viðurkenna brot og greiða sektir

Með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins er gerð grein fyrir sátt sem eftirlitið hefur gert við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF). Í sáttinni viðurkenna SFF brot gegn samkeppnislögum og fyrirmælum sem hvíla á samtökunum á grundvelli eldri ákvörðunar. Hafa SFF fallist á að greiða 20 milljónir kr. í sekt og grípa til aðgerða sem vinna gegn því að brot endurtaki sig.

Síða 1 af 35