Samkeppni á leigubifreiðamarkaði

Samkeppniseftirlitið hefur á liðnum árum mælst ítrekað til þess að lagaumgjörð leigubílaaksturs verði endurskoðuð. Á þessari upplýsingasíðu er að finna eftirfarandi álit, tilmæli og umsagnir sem eftirlitið hefur beint til stjórnvalda vegna þessa:

 • Umsögn, dags. 1. júní 2022, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
 • Umsögn, dags. 11. nóvember 2020, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
 • Umsögn, dags. 13. janúar 2020, umsögn Samkeppniseftirlitsins við frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
 • Umsögn, dags. 19. júní 2019 um frumvarp til laga um leigubifreiðar - drög á Samráðsgátt
 • Umsögn, dags. 25. júní 2018 til Samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytisins vegna frumvarps til laga um leigubifreiðar – áform um lagasetningu
 • Umsögn, dags. 26. mars 2018, til nefndarsviðs Alþingis, vegna þingsályktunar um frelsi á leigubifreiðamarkaði
 • Umsögn, dags. 18. desember 2017, til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis, vegna vinnu starfshóps um heildaryfirferð regluverks um leigubifreiðaakstur.
 • Umsögn, dags. 5. maí 2010, til samgönguráðuneytis, vegna þáverandi vinnu við heildarendurskoðun á m.a. lögum um leigubifreiðar.
 • Umsögn, dags. 18. ágúst 2008, til samgönguráðuneytis, um drög að frumvarpi til laga um leiguakstur.
 • Álit nr. 2/2007, Samkeppnishömlur á markaði fyrir leigubifreiðar sem leiða af ákvæðum laga og reglna.

Í framangreindum álitum og umsögnum hefur Samkeppniseftirlitið lagt áherslu á að kraftar samkeppninnar fái notið sín á þessum markaði eins og öðrum, en með virkri samkeppni er almennt stuðlað að lægra verði og betri þjónustu. Í þessu sambandi hefur Samkeppniseftirlitið m.a. mælst til þess að eftirfarandi ákvæði núgildandi laga nr. 134/2001, um leigubifreiðar, verði endurskoðaðar:

 • Takmörkun á fjölda leigubifreiða, sbr. 8. gr. laganna. Framboðstakmörkun þessi hefur augljós neikvæð áhrif á samkeppni. Nefna má að fjöldi leigubifreiða á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum er svipaður og þegar Samkeppniseftirlitið skrifaði álit til samgönguráðherra fyrir 11 árum síðan, þrátt fyrir mikla fólksfjölgun og sprengingu í komu ferðamanna til landsins.

 • Bann er við að veita fleiri en eitt atvinnuleyfi til hvers aðila, sbr. 6. gr. laganna, en þetta kemur í veg fyrir að unnt sé að stofna leigubifreiðastöðvar með því að kaupa ökutæki, afla starfsleyfis og ráða ökumenn í vinnu.

 • Áskilnaður um að akstur leigubifreiðar sé aðalatvinna þeirra sem stunda aksturinn, sbr. 5. og 9. gr. laganna.

 • Stöðvaskylda leigubifreiða og hlutverk leigubifreiðastöðva, sbr. 3. gr. laganna. Í því sambandi er Samkeppniseftirlitinu ljóst að tryggja þarf viðunandi eftirlit með starfseminni, en í því efni þarf að búa eftirliti með starfseminni skilvirkan ramma þar sem framþróun í tækni er m.a. nýtt.

Fyrir liggur að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur gert athugasemdir við umgjörð leigubílaaksturs í Noregi. Mikilvægt er að dreginn sé lærdómur af því máli, en ESA hefur jafnframt beint frumkvæðisathugun að Íslandi vegna þessarar starfsemi.


Fréttir

Engin grein fannst.


Myndbönd

Engin grein fannst.


Staða máls

Áfrýunarnefnd samkeppnismála


Héraðsdómur


Hæstiréttur


Ákvarðanir

Ákvarðanir

Samkeppniseftirlitið annast stjórnsýslu í samkeppnismálum og undirbýr og tekur ákvarðanir í málum sem varða samkeppnislög og eftir atvikum 53. og 54. gr. EES-samningsins.