Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Beiðni Tengir hf. og Mílu ehf. um undanþágu frá samkeppnislögum fyrir lagningu á ljósleiðara

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 26/2019
 • Dagsetning: 23/8/2019
 • Fyrirtæki:
  • Míla ehf.
  • Tengir hf
 • Atvinnuvegir:
  • Fastanet (grunnnet og þjónusta)
 • Málefni:
  • Undanþágur
 • Reifun

  Með ákvörðun nr. 26/2019, hefur Samkeppniseftirlitið heimilað Mílu hf. og Tengir hf. að eiga samstarf um lagningu ljósleiðara. Um er að ræða afmarkað verkefni í framkvæmd og tíma sem felst í því að Míla sér um lagningu á tveimur ljósleiðaraheimtaugum í þéttbýli Húsavíkur og selur Tengi annan strenginn að verkefni loknu. Tengir mun sjá alfarið um að tengja nýtt ljósleiðaranet við eigið fjarskiptanet og tengingar innanhúss fyrir endanotendur. Eftir afhendingu samkvæmt framangreindu verði samstarfi aðila á grundvelli samningsins lokið. Mun Míla og Tengir með framangreindu eignast tvö sjálfstæð ljósleiðaranet á Húsavík sem hvort um sig geti veitt fasta Internettengingu til neytenda.

  Það er markmið með framangreindu samstarfi að auka hagkvæmni og hagræðingu við lagningu ljósleiðara og auk þess að lágmarka ónæði og röskun sem fylgir slíkum framkvæmdum í götum og á svæðum bæjar- og sveitarfélaga. Er þess vænst að samstarfið hafi jákvæð áhrif á samkeppni og auki valkosti neytenda með því að komið verði á fót tveimur sjálfstæðum ljósleiðaranetum á þeim svæðum þar sem samningur aðila nær til. Samstarfið mun einskorðast við að nýta sömu framkvæmdir til þess að leggja tvö ljósleiðaranet sem verði tæknilega aðskilin og sjálfstæð og skapa þannig grundvöll til samkeppni um hlutaðeigandi viðskiptavini.

  Samstarfið er bundið skilyrðum sem m.a. miða að því að ljósleiðaranetin sem samstarfið nær til séu tæknilega aðskilin og sjálfstæð og skapi grundvöll til samkeppni um hlutaðeigandi viðskiptavini. Einnig er skilyrðunum ætlað að tryggja að samstarfið einskorðist við þetta og feli ekki í sér neins komnar samráð um aðra þætti, s.s. verð eða þjónustu til viðskiptavina.

  Framangreind heimild er byggð á 15. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, sem heimildar Samkeppniseftirlitinu að veita undanþágu frá banni 10. gr. samkeppnislaga við ólögmætu samráði.