Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Samruni Senu ehf. og Skífunnar ehf.

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 12/2009
 • Dagsetning: 3/4/2009
 • Fyrirtæki:
  • Skífan ehf.
  • Sena ehf.
 • Atvinnuvegir:
  • Neysluvörur, rekstrarvörur o.fl.
  • Afþreyingarvörur (hljóm- og mynddiskar)
 • Málefni:
  • Samrunamál
 • Reifun Samkeppniseftirlitið hefur í dag samþykkt samruna Senu ehf. og Skífunnar ehf. að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Samruninn felur í sér kaup Senu ehf. á 100% hlutafjár Skífunnar ehf. en tilkynning um samrunann barst Samkeppniseftirlitinu þann 21. nóvember 2008.
  Samkeppniseftirlitið taldi að samruninn leiddi til styrkingar á markaðsráðandi stöðu Senu á markaði fyrir útgáfu tónlistar, heildsölu og dreifingu tónlistar og heildsölu tölvuleikja. Áhrifa af þeirri styrkingu á stöðu Senu á þessum mörkuðum myndi jafnframt gæta á þeim mörkuðum sem Skífan starfar á, þ.e. smásölu á tónlist og tölvuleikjum. Þá taldi Samkeppniseftirlitið að ástæða væri til að ætla að samkeppnishamlandi vandamál gætu komið upp í kjölfar samrunans á þeim mörkuðum sem málið tekur til. Af framangreindum ástæðum myndi draga úr samkeppni á nefndum mörkuðum og var það niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að samruninn væri andstæður markmiði samkeppnislaga. Í ljósi þess taldi Samkeppniseftirlitið að ástæða væri til að grípa til íhlutunar vegna samrunans sem fælist í ógildingu eða setningu skilyrða.
  Með bréfi sem Samkeppniseftirlitinu barst þann 16. Mars 2009 var tilkynnt um að breytingar hefðu orðið á eignarhaldi Senu með undirritun samnings milli Íslenskrar afþreyingar hf. sem seljanda og Garðarshólma rekstrarfélags ehf. sem kaupanda að félaginu. Viðræður við nýja eigendur Senu ehf. leiddu í kjölfarið til þess að samrunaaðilar hafa gengist undir sátt í málinu á grundvelli 17. gr. f samkeppnislaga og 22. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005.
  Samkeppniseftirlitið taldi að kaup Garðarshólma á Senu hafi haft í för með sér töluverðar og jákvæðar breytingar á forsendum samrunans eins og hann var upphaflega tilkynntur eftirlitinu. Væru þau kaup, auk þeirra skilyrða sem samrunanum voru sett, til þess fallin að skapa skilyrði fyrir virkari samkeppni á viðkomandi mörkuðum og eyða þeim skaðlegu samkeppnislegu áhrifum sem samruninn hefði að óbreyttu haft í för með sér.
  Skilyrðin fela fyrst og fremst í sér að lögð er sú skylda á Senu að Skífan verði seld til ótengds aðila. Með því telur Samkeppniseftirlitið að komið sé í veg fyrir þá lóðréttu samþjöppun sem af samrunanum stafar og þannig komið í veg fyrir þau samkeppnislega skaðlegu áhrif sem af samrunanum leiðir. Á meðan söluferli Skífunnar stendur yfir og þar til Skífan verður seld hafa samrunaaðilar fallist á að hlíta ákveðnum hegðunarskilyrðum sem er ætlað að koma í veg fyrir þau samkeppnislega skaðlegu áhrif sem af samrunanum stafar á meðan Skífan er enn í eigu Senu. Umrædd skilyrði fela m.a. í sér að skýr rekstrarlegu aðskilnaður sé á milli Senu og Skífunnar og er markmið þeirra m.a. að tryggja að viðskipti milli samrunaaðila á þeim mörkuðum sem málið tekur til, verði eins og um óskylda aðila sé að ræða og að vernda þannig samkeppni á bæði heildsölu- og smásölumarkaði.