Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Skýrslur

Ársrit 2008: Meira aðhald - betri árangur

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 3/2008
 • Dagsetning: 1/7/2008
 • Fyrirtæki:
  • Samkeppniseftirlitið
 • Atvinnuvegir:

  Enginn atvinnuvegur finnst

 • Málefni:

  Engin málefni finnast

 • Reifun

  Ársrit Samkeppniseftirlitsins, sem kom út í dag, fimmtudaginn 26. júní, ber heitið Meira aðhald – betri árangur. Í ritinu er fjallað um starfsemi Samkeppniseftirlitsins og valin atriði er varða framþróun samkeppni og samkeppnisréttar. Fjallað er sérstaklega um matvörumarkaðinn, starfsemi hagsmunasamtaka fyrirtækja og bótarétt tjónþola í samkeppnismálum. Ársrit Samkeppniseftirlitsins 2008: Meira aðhald - betri árangur

  Tilvitnanir í ársritið:

  * „Athyglisvert er að af þeim sem fylgst höfðu með aðgerðum Samkeppniseftirlitsins voru 80% jákvæðir í garð þess.” (Samkeppniseftirlitið & almenningur, bls. 8)

  * „...um 63% þeirra, sem þekkja til Samkeppniseftirlitsins, bera mikið traust til þess en einungis 17% bera lítið traust til þess. Hins vegar segja um 80% forsvarsmanna fyrirtækja að Samkeppniseftirlitið ætti að veita fyrirtækjum meira aðhald”. (Samkeppniseftirlitið & fyrirtæki, bls. 9)

  * „Þrátt fyrir að málum hafi fjölgað og umfang aukist hefur tekist að stytta meðallengd málsmeðferðar talsvert.” ..... „Aldurssamsetning mála hefur einnig breyst mikið til batnaðar. Þannig eru um 70% mála sem til meðferðar voru í byrjun þessa árs yngri en eins árs, samanborið við 52% árinu áður.” (Aukin skilvirkni – bætt málsmeðferð, bls. 10)

  * „Meginniðurstaðan er sú að allmargir samningar birgja og matvöruverslana fela í sér ákvæði sem kunna að raska samkeppni neytendum til tjóns.”... „Það er mat Samkeppniseftirlitsins að þessar niðurstöður [verðkönnunar SE] veiti vísbendingu um það að forverðmerkingar birgja takmarki verðsamkeppni á milli matvöruverslana”. ..... „Hefur Samkeppniseftirlitið beint þeim tilmælum til birgja og matvöruverslana að ganga úr skugga um að samningar þeirra feli ekki í sér samkeppnishindranir.” (Fela viðskiptasamningar birgja í sér samkeppnishömlur?, bls. 12-15)

  * „Afar brýnt er að hagsmunasamtök fyrirtækja tryggi með öllum tiltækum ráðum að starf á vettvangi þeirra feli ekki í sér ólögmætar samkeppnishindranir.” (Hagsmunasamtök fyrirtækja verða að axla ábyrgð í samkeppnismálum, bls. 16-17)

  * „Samkeppniseftirlitið tekur undir með Neytendasamtökunum um mikilvægi þess að grundvöllur verði skapaður til svokallaðra hópmálssókna í íslensku réttarfari.” (Bótaréttur tjónþola, bls. 18-19)

  * „Málum í meðferð fjölgaði á árinu 2007 miðað við fyrri ár. Mál sem stofnuð voru á árinu voru 136 en 106 á árinu 2006. Á árinu lauk 117 málum...”..... „Ábendingar þeirra sem starfa á samkeppnismörkuðum og almennings til Samkeppniseftirlitsins eru mikilvægar og oft á tíðum tilefni og grundvöllur athugana.” (Mál til meðferðar 2007, bls. 22)

  * „Stjórnvöld hafa lýst vilja sínum til að auka rekstrarsvigrúm Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið stefnir þó ekki á að verða stór stofnun [...].Meira máli skiptir að eftirlitið sé í stakk búið til að laða að og halda í hæfustu sérfræðinga sem völ er á.” ... „Eftirlitið leggur einnig áherslu á svigrúm til að leita þekkingar sem til staðar er í háskóla- og fræðasamfélaginu...”. (Inngangur forstjóra, bls. 4)

  * „Stjórnendur stofnunarinnar hafa skýra sýn á framtíð hennar og þann árangur sem ætlunin er að ná á næstu árum.” (Fyrirmyndarstofnun árið 2008, úr fréttatilkynningu fjármálaráðuneytisins, bls. 4)

  Í ávarpi Gylfa Magnússonar, stjórnarformanns Samkeppniseftirlitsins, í ársritinu segir m.a.: „Með niðurstöðum í samkeppnismálum, sem eru bæði réttar frá sjónarhóli hagfræði og lögfræði og settar fram á skýran og skiljanlegan hátt, eru leikreglur viðskiptalífsins best mótaðar og jafnframt kynntar fyrir þátttakendum í viðskiptalífinu.”

  Í inngangi Páls Gunnars Pálssonar forstjóra segir m.a.: „Aldrei er meiri ástæða til að hafa vakandi auga með samkeppni og samkeppnisaðstæðum en þegar sverfur að í íslensku atvinnulífi.”

  Kynning á Ársriti Samkeppniseftirlitsins

  Nánari upplýsingar veitir: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, sími 585 0700.