Samrunamál

Samruni í skilningi samkeppnislaga telst hafa átt sér stað þegar breyting verður á yfirráðum fyrirtækis til frambúðar, svo sem vegna sameiningar tveggja fyrirtækja eða yfirtöku eins fyrirtækis á öðru

Samrunamál

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar kaup Motormax ehf. á eignum og rekstrarfjármunum þrotabús Bílanausts ehf. í kjölfar gjaldþrots hins síðarnefnda. Að undangenginni rannsókn og með hliðsjón af gögnum málsins er það mat Samkeppniseftirlitsins að sá samruni sem á sér stað með kaupunum hindri ekki virka samkeppni og leiði ekki til markaðsráðandi stöðu. Þá leiði hann ekki til þess að samkeppni á markaði raskist að öðru leyti með umtalsverðum hætti. Því eru ekki forsendur til að aðhafast vegna samrunans á grundvelli 17. gr. c. samkeppnislaga nr. 44/2005