Samrunamál

Samruni í skilningi samkeppnislaga telst hafa átt sér stað þegar breyting verður á yfirráðum fyrirtækis til frambúðar, svo sem vegna sameiningar tveggja fyrirtækja eða yfirtöku eins fyrirtækis á öðru

Samrunamál

Samkeppniseftirlitið hefur haft til umfjöllunar kaup Eldeyjar TLH hf. á 51% eignarhlut í Sportköfunarskóla Íslands ehf. (Dive.is). Dive.is er rekstraraðili í afþreyingarþjónustu sem sérhæfir sig í sportköfun, bæði yfirborðsköfun og djúpköfun auk þess að bjóða upp á ferðir og akstur til og frá köfunarstöðum. Eldey sinnir fjárfestingum í afþreyingargeira ferðaþjónustunnar og er í eigu fimm lífeyrissjóða, Íslandsbanka hf., Íslenskrar fjárfestingar ehf., auk fjárfesta á vegum einkabankaþjónustu Íslandsbanka. Í máli þessu verður ekki til markaðsráðandi staða og slík staða styrkist ekki, en sett hafa verið skilyrði í málinu sem ætlað er að tryggja samkeppnislegt sjálfstæði framangreindra félaga gagnvart Íslandsbanka. Skilyrðin eru sett í sátt við samrunaaðila og í þeim er einnig mælt fyrir um tiltekna meðferð upplýsinga gagnvart þeim aðilum sem eiga hluti í fleiri en einu fyrirtæki á markaði. Að undangenginni rannsókn Samkeppniseftirlitsins er það niðurstaðan að umrædd skilyrði leysi þá samkeppnisbresti sem ella hefðu stafað af samrunanum.