Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Kaup Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta ehf. á öllu hlutafé í IP Fjarskiptum ehf.

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 31/2011
 • Dagsetning: 5/10/2011
 • Fyrirtæki:
  • Og fjarskipti hf. (Vodafone)
  • IP-fjarskipti ehf.
 • Atvinnuvegir:
  • Fjarskipti, upplýsingatækni og fjölmiðlun
  • Farsímanet (grunnet og þjónusta)
 • Málefni:
  • Samrunamál
 • Reifun

  Samkeppniseftirlitið hefur haft til rannsóknar samruna sem felst í kaupum Eignarhaldsfélagsins Fjarskipta ehf. (Vodafone) á öllu hlutafé í IP-Fjarskiptum ehf. (Tal). Hefur eftirlitið komist að þeirri niðurstöðu, í ákvörðun sem birt er í dag, að samruni Vodafone og Tals myndi leiða til verulega aukinnar samþjöppunar á fákeppnismarkaði og til tvíkeppni á ýmsum undirmörkuðum á sviði fjarskipta. Án íhlutunar yrði staðan sú að aðeins tveir stórir aðilar, Síminn og Vodafone, myndu bjóða heildstæða fjarskiptaþjónustu, auk þess sem nokkrir minni aðilar myndu veita þjónustu á tilteknum afmörkuðum sviðum á smásölumarkaði. Tal er mikilvægur keppinautur bæði Símans og Vodafone þar sem félagið býður upp á heildarlausnir á sviði fjarskipta á smásölumarkaði og er með meiri breidd í þjónustuframboði en aðrir keppinautar Símans og Vodafone. Þessi þrjú fyrirtæki eru hin einu hér á landi sem veita heildarfjarskiptaþjónustu á smásölumarkaði sem m.a. heimili nýta sér. Minni keppinautar á fjarskiptamarkaði eru háðir Símanum og Vodafone um aðgang að fjarskiptanetum þeirra á heildsölustigi til þess að geta veitt fjarskiptaþjónustu í samkeppni við Símann og Vodafone á smásölumarkaði. Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að samruninn myndi draga verulega úr kaupendastyrk þessara minni keppinauta á heildsölustigi og veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra.

  Tal hefur einbeitt sér að því að veita Símanum og Vodafone verðsamkeppni og boðið neytendum upp á ýmsar nýjungar. Þá hafa eldri úrlausnir Samkeppniseftirlitsins sýnt að Tal hefur veitt a.m.k. Vodafone mikið samkeppnislegt aðhald, sbr. t.d. ákvörðun þess nr. 27/2009 Brot á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008 Samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og 10. gr. samkeppnislaga. Samruni Tals og Vodafone er því til þess fallinn að valda neytendum alvarlegu samkeppnislegu tjóni á mikilvægu sviði viðskipta.

  Samrunaaðilar lögðu fram tillögur að skilyrðum til þess að vinna gegn þeim samkeppnishömlum sem Samkeppniseftirlitið telur stafa af samrunanum. Eins og rökstutt er í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins eru þessar tillögur ófullnægjandi og því ógildir eftirlitið samrunann.