Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Samruni N1 hf. og Festi hf.

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 8/2019
 • Dagsetning: 3/4/2019
 • Fyrirtæki:
  • N1 hf.
  • Festi hf.
 • Atvinnuvegir:
  • Neysluvörur, rekstrarvörur o.fl.
  • Matvörur
  • Olíuvörur og gas
 • Málefni:
  • Samrunamál
 • Reifun

  Samkeppniseftirlitið hefur birt ákvörðun nr. 8/2019, Samruni N1 hf. og Festi hf. Ákvörðunin er grundvölluð á sátt eftirlitsins og samrunaaðila, dags. 30. júlí 2018. N1 er stærsti smásali eldsneytis á Íslandi. Festi (í dag Hlekkur ehf.) er næststærsti smásali dagvöru á landinu og rekur félagið meðal annars verslanir Krónunnar.

  Rannsókn málsins leiddi í ljós að samruninn, án skilyrða, væri til þess fallinn að raska samkeppni með umtalsverðum hætti. Nánar tiltekið var það mat eftirlitsins að samruninn myndi leiða til brotthvarfs Krónunnar sem mögulegs keppinautar á eldsneytismarkaði, leiða til staðbundinnar röskunar á samkeppni á tilteknum landsvæðum, hafa skaðleg áhrif á heildsölu- og birgðastigi og hafa í för með sér aukin og skaðleg eignatengsl á milli keppinauta á bæði eldsneytis- og dagvörumarkaði.

  Rannsókn málsins lauk með undirritun sáttar á milli Samkeppniseftirlitsins og N1, dags. 30. júlí 2018. Með sáttinni skuldbatt N1 sig til aðgerða sem miða að því að efla og vernda virka samkeppni á eldsneytis- og dagvörumörkuðum og bregðast við framangreindri röskun á samkeppni sem samruninn hefði annars leitt til.

  Skilyrði sáttarinnar fólu m.a. í sér sölu eigna á eldsneytismarkaði til nýs aðila þar sem Krónan taldist líklegur keppinautur N1 á markaðnum. Að undangenginni sölumeðferð og athugun óháðs kunnáttumanns, sem skipaður var í ágúst 2018 til að hafa eftirlit með framkvæmd sáttarinnar, samþykkti Samkeppniseftirlitið kaupendur hinna seldu eigna í febrúar og mars 2019.

  Samantekt á niðurstöðu málsins og þeim skilyrðum sem sett hafa verið vegna samrunans er að finna í kafla V.4 í ákvörðuninni.

  Ákvörðunin er grundvölluð á fyrrgreindri sátt og tilgangur hennar er að veita samrunaaðilum, keppinautum þeirra, öðrum fyrirtækjum sem telja sig hafa hagsmuna að gæta og öðrum þeim sem hafa áhuga á samrunanum, upplýsingar og skýringar á markmiði þeirra ráðstafana sem fram koma í sáttinni.