Leit í úrlausnum: sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér fyrir neðan.

Ákvarðanir

Breytingar á skipulagi og framkvæmd á greiðslukortamarkaði

 • Sækja skjal
 • Málsnúmer: 8/2015
 • Dagsetning: 30/4/2015
 • Fyrirtæki:
  • Arion banki
  • Valitor hf.
  • Kortaþjónustan ehf
  • Íslandsbanki hf.
  • Landsbankinn hf.
  • Borgun hf.
 • Atvinnuvegir:
  • Fjármálaþjónusta
  • Greiðslukortastarfsemi
 • Málefni:
  • Markaðsyfirráð
 • Reifun

  Þann 18. desember 2014 tilkynnti Samkeppniseftirlitið um að Arion banki, Íslandsbanki, Landsbankinn, Borgun og Valitor hefðu hver fyrir sig gert sátt við Samkeppniseftirlitið vegna rannsóknar þess á samkeppnishömlum á greiðslukortamarkaði. Í meðfylgjandi ákvörðun er fjallað um sáttirnar og málið sem sáttirnar byggja á.

  Með sáttunum viðurkenndu framangreind fyrirtæki að tiltekin framkvæmd á greiðslukortamarkaði hefði ekki verið í samræmi við 10. og 12. gr. samkeppnislaga og 53. gr. EES-samningsins. Fyrirtækin féllust á að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir sem eru til þess fallnar að efla samkeppni. Jafnframt féllust þau á greiðslu sekta, samtals að fjárhæð 1.620 milljónir kr.

  Sáttirnar sem liggja til grundvallar ákvörðuninni munu leiða til jákvæðra grundvallarbreytinga á skipulagi og framkvæmd á greiðslukortamarkaði. Megintilgangurinn með þeim er að stuðla að aukinni hagkvæmni í greiðslukortaþjónustu með því að skapa grundvöll fyrir sterkara aðhald viðskiptavina, að stuðla að samkeppnislegu jafnræði keppinauta á sviði færsluhirðingar og greiðslukortaútgáfu, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum í starfsemi fjármálafyrirtækja á greiðslukortamarkaði og að öðru leyti stuðla að virkari samkeppni á sviði kortaútgáfu og færsluhirðingar

  Breytingarnar fela m.a. í sér að hámark verður sett á svonefnt milligjald sem er þóknun sem rennur til bankanna gegnum færsluhirða frá söluaðilum (s.s. verslunum). Jafnframt er stuðlað er að auknu gagnsæi í gjaldtöku fyrir greiðslukortaþjónustu og aukinni hagræðingu á þessu sviði. Þá hafa Valitor og Borgun fallist á að skilja á milli útgáfuþjónustu og færsluhirðingar en samrekstur þessara starfsþátta hefur falið í sér samkeppnishindranir gagnvart öðrum keppinautum á greiðslukortamarkaði. Jafnframt er horfið frá því að keppinautar á viðskiptabankamarkaði eigi saman greiðslukortafyrirtæki en það fyrirkomulag hefur ekki gefist vel í samkeppnislegu tilliti. Samhliða er tryggt að Valitor og Borgun þjónusti aðra en eigendur sína á jafnræðisgrundvelli.