Pistlar

24.6.2020 : Samkeppnishæfara Ísland

Pistill nr.5/2020

Mikil óvissa ríkir nú um framvindu efnahagsmála um heim allan. Líkt og í kjölfar hrunsins 2008 er óvissa um hvaða atvinnuvegir muni styrkja stoðir íslensks efnahagslífs til framtíðar. 

22.4.2020 : Samkeppni í kreppum

Pistill nr. 4/2020

Þessa mánuðina eru allflest lönd í heiminum að ganga í gegnum kreppu. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að verg landsframleiðsla dragist saman um
6,6% í Evrópu og 7,2% á Íslandi á árinu 2020 og aukist um 4,5% í Evrópu og 6% á
Íslandi á árinu 2021.

19.3.2020 : Samrunar í ferðaþjónustu

Pistill nr.3/2020

Í tengslum við umfjöllun Fréttablaðisins (Markaðnum) í síðustu viku um samruna í ferðaþjónustu tók Samkeppniseftirlitið saman upplýsingar um meðferð samrunamála á þessu sviði.

4.3.2020 : Samkeppniseftirlit í breyttum heimi

Pistill nr.2/2020

Á sl. misserum hafa komið fram auknar kröfur frá stjórnmála- og atvinnulífi, hérlendis og erlendis, um að samkeppnisyfirvöld þurfi að skilja betur virkni stafrænna markaða og bregðast tímanlega við finnist þar samkeppnisvandamál. Hér á landi birtist umræðan m.a. í kröfum um breytta nálgun við framkvæmd samkeppnislaga til að gera íslenskum fyrirtækjum kleift að bregðast við aukinni erlendri samkeppni.

22.1.2020 : Samkeppnislög: lærum af Bretum

Pistill nr.1 /2020

6.12.2019 : Samkeppni styður heimsmarkmiðin

Pistill nr.8/2019

Í september árið 2015 voru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (un.is/heimsmarkmidin) samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkjanna en þau taka til 17 markmiða sem miða öll að sjálfbærri þróun. Íslensk stjórnvöld vinna nú að innleiðingu markmiðanna en eitt af fimm meginþemum þeirra er hagsæld.

5.7.2019 : Virkari samkeppni heima leiðir til meiri samkeppnishæfni út á við

Pistill nr. 7/2019

Norrænu samkeppniseftirlitin hafa kynnt þá sameiginlegu afstöðu sína að festa í úrlausn samrunamála, í samræmi við núgildandi reglur á Evrópska efnahagssvæðinu, sé besta leiðin til þess að tryggja samkeppnishæfni innlendra fyrirtækja gagnvart erlendum og evrópskra fyrirtækja gagnvart alþjóðlegum.

20.6.2019 : Samrunaeftirlit og landsbyggðin

Pistill nr. 5/2019

24.4.2019 : Virk samkeppni er kjaramál

Pistill nr. 4/2019

16.4.2019 : Eftirlitsmenning og lífskjör á Íslandi

Pistill nr. 3/2019

28.3.2019 : Erlendar netverslanir og samkeppniseftirlit

Pistill nr. 2/2019

Síða 1 af 4