1.9.2023

Leiðir til að efla samkeppni á flutningamarkaði

Tilmæli til stjórnvalda og fyrirtækja

  • Gamaflutningar

Samkeppniseftirlitið hefur í dag gefið út álit nr. 1/2023 þar sem mælst til þess að ráðist verði í aðgerðir til að draga úr samkeppnishindrunum á flutningamarkaði, skapa aðhald og efla með því samkeppni.

Með álitinu er beint tilmælum til innviðaráðherra, Faxaflóahafna, Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga, um aðgerðir sem m.a. eru til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif á vöruverð á fjölmörgum sviðum, almenningi og fyrirtækjum til hagsbóta.

Í álitinu eru dregnar ályktanir af ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2023, Brot Samskipa gegn banni við ólögmætu samráði. Í ákvörðuninni er gerð grein fyrir alvarlegum brotum Samskipa vegna samráðs við Eimskip og mælt fyrir um aðgerðir til að koma í veg fyrir að þau endurtaki sig. Taka brotin m.a. til eftirfarandi háttsemi:

Kongulo_final_med-ramma

Ákvörðunin varpar ljósi á mikilvægi þess að stjórnvöld grípi til aðgerða sem eru til þess fallnar að efla samkeppni á flutningamarkaði. Er það meðal annars mikilvægt vegna hækkana á vöruverði síðustu mánuði og ríkjandi aðstæðna í íslensku efnahagslífi.

Með hliðsjón af framangreindu mælist Samkeppniseftirlitið m.a. til eftirfarandi:

  • Að stjórnvöld og hlutaðeigandi opinberir aðilar tryggi aðgengi nýrra og minni keppinauta í sjóflutningum að fullnægjandi hafnaraðstöðu og skipaafgreiðslu hér á landi.
  • Að stjórnvöld skapi aðstæður fyrir aukna samkeppni í landflutningum, m.a. í tengslum við aðgerðir sem mælt er fyrir um í ákvörðun nr. 33/2023. 
  • Að hugað sé að leiðum til að skapa aukið aðhald gagnvart nýrri eða sértækri gjaldtöku á flutningamörkuðum. 

Þá er því sérstaklega beint til viðskiptavina Samskipa og Eimskips að eðlilegt sé, í ljósi þeirra atvika sem rakin er í ákvörðun nr. 33/2023, að þeir kalli í hverju tilviki eftir skýringum á fjárhæð einstakra gjalda sem innheimt eru, þegar gengið er til samninga. Er slík eftirfylgni til þess fallin að skapa aðhald gagnvart fyrirtækjunum.

Hjálagðar eru til glöggvunar myndir sem skýra nánar þau brot sem fjallað er um í ákvörðun nr. 33/2023.

Yfirlitsmynd1-med-fyrirsognYfirlitsmynd2-med-fyrirsognYfirlitsmynd3-med-fyrirsogn