Fréttayfirlit: 2020

Fyrirsagnalisti

3.6.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf Kynnisferða ehf. og Airport Direct ehf. á áætlunarleiðinni á milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og höfuðborgarsvæðisins

Samkeppniseftirlitið heimilaði á föstudag samstarf hópbifreiðafyrirtækjanna Kynnisferða ehf. og Airport Direct ehf. sem miðar að tímabundinni samnýtingu á bifreiðaflota fyrirtækjanna á áætlunarleiðinni á milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og höfuðborgarsvæðisins.

28.5.2020 : Samkeppniseftirlitið sektar Símann vegna brota á sáttum

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í dag er komist að þeirri niðurstöðu að Síminn hafi brotið gegn skilyrðum í sáttum sem fyrirtækið hefur á undanförnum árum gert við eftirlitið.

26.5.2020 : COVID 19: Hætta á aukinni verndarstefnu og veikara eftirliti með samkeppni?

Samkeppniseftirlitið býður til vefráðstefnu þar sem virtir fræðimenn á vettvangi samkeppnismála beggja vegna Atlantshafsins ræða álitaefni sem skipta miklu í mótun samkeppnis- og efnahagsstefnu á næstunni.

8.5.2020 : Athugun á yfirráðum í Brimi

Vegna umfjöllunar í fjölmiðlum um athugun Samkeppniseftirlitsins á yfirráðum í Brimi telur eftirlitið rétt, í þágu upplýstrar umræðu, að taka eftirfarandi fram:

29.4.2020 : Eimskip fellir niður mál sitt á hendur Samkeppniseftirlitinu

Héraðsdómur Reykjavíkur tók í dag fyrir mál Eimskips gegn Samkeppniseftirlitinu sem fyrirtækið höfðaði til að koma í veg fyrir rannsókn eftirlitsins á ætluðu ólögmætu samráði fyrirtækisins við Samskip. Við fyrirtökuna kom fram að Eimskip hefur nú ákveðið að falla frá málinu.

7.4.2020 : Samkeppniseftirlitið samþykkir samruna móðurfélags Airport Associates og Suðurflugs ehf.

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar samruna REA ehf., móðurfélags Airport Associates, og Suðurflugs ehf. Airport Associates er flugþjónustuaðili á Keflavíkurflugvelli sem einkum þjónustar farþegaflug. Suðurflug er flugþjónustuaðili sem jafnframt starfar á Keflavíkurflugvelli og sinnir einkum öðru flugi en farþegaflugi, s.s. einkaflugi.

27.3.2020 : Landsréttur staðfestir 480 m.kr. sekt á Mjólkursamsöluna vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum

Með dómi Landsréttar, sem kveðinn var upp í dag, var staðfestur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur um alvarleg brot Mjólkursamsölunnar (MS) á samkeppnislögum. Með dóminum hafnaði Landsréttur kröfu MS um að sekt vegna brotanna að fjárhæð 480 m. kr. yrði felld niður.

27.3.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf smærri lyfjaverslana til þess að bregðast við COVID-19

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað samstarf smærri lyfjaverslana til þess að bregðast við COVID-19. Heimildin miðar að því að því að lyfjaverslanir með eina til tvo afgreiðslustaði geti haldið sölustöðum opnum, eða vísað viðskiptavinum til annarra verslana þegar tímabundnar lokanir eru óhjákvæmilegar, án þess að þær sem loka sölustað missi viðskiptasambönd sín til lengri tíma.

26.3.2020 : COVID-19: Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf Skeljungs og ODR sem miðar að því að tryggja aðgang að eldsneyti í öllum byggðarlögum

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað tiltekið samstarf Skeljungs og ODR sem felur í sér að fyrirtækin hafi kost á því að aðstoða hvort annað tímabundið við dreifingu eldsneytis á stöðum þar sem erfiðleikar koma upp vegna fámennis, veikinda eða annarra takmarkana sem stafa af COVID-19.

25.3.2020 : Vegna fréttaflutnings í Markaði Fréttablaðsins

Í Markaði Fréttablaðsins í dag er gerð að umtalsefni skipan Lúðvíks Bergvinssonar lögmanns sem eftirlitsaðila (kunnáttumanns) með framkvæmd sáttar sem N1 hf. (nú Festi hf.) gerði við Samkeppniseftirlitið vegna kaupa þess á Festi.

25.3.2020 : Samkeppniseftirlitið samþykkir samruna Torgs ehf. og Frjálsrar fjölmiðlunar ehf

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar samruna Torgs ehf. (Torg) og Frjálsrar fjölmiðlunar ehf. (Frjáls fjölmiðlun).

23.3.2020 : COVID-19: Samkeppnisyfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu

Í dag sendu samkeppnisyfirvöld á EES-svæðinu, ásamt framkvæmdastjórn ESB og Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), frá sér sameiginlega yfirlýsingu er varðar samkeppniseftirlit og beitingu samkeppnisreglna vegna Covid-19. Samkeppniseftirlitið er aðili að yfirlýsingunni.

23.3.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf lánveitenda til þess að fresta innheimtu skulda

Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað samstarf lánveitenda á vettvangi Samtaka fjármálafyrirtækja og Landssambands lífeyrissjóða, sem miðar að því koma til framkvæmda tímabundinni frestun á innheimtu lána fyrirtækja. Eru þessar aðgerðir liður í viðbrögðum við COVID-19.

14.3.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf ferðaskrifstofa sem miðar að því að viðskiptavinir þeirra komist til síns heima og takmarka tjón af völdum COVID-19

Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað samstarf ferðaskrifstofa með starfsleyfi frá Ferðamálastofu, sem miðar að því að tryggja að viðskiptavinir þeirra komist til síns heima og takmarka tjón sem hljótast mun af því fordæmalausa ástandi sem nú ríkir.

13.3.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf sem miðar að því að tryggja fullnægjandi aðgengi að lyfjum

Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað samstarf keppinauta á vettvangi innflutnings og dreifingar á lyfjum sem nauðsynlegt er til að bregðast við þeirri almannavá sem stafar af COVID-19.

13.3.2020 : Ríkisaðstoð vegna COVID-19

Til að aðstoða íslensk stjórnvöld vegna COVID-19 hefur Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) stofnað starfshóp sem verður stjórnvöldum innan handar vegna ráðstafana sem gætu flokkast sem ríkisaðstoð samkvæmt samkeppnisreglum EES-samningsins.

 

6.3.2020 : Íslandspóstur gengst við því að hafa farið gegn fyrirmælum í sátt

Með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 10/2020 , sem birt er í dag, er gerð grein fyrir sátt sem eftirlitið hefur gert við Íslandspóst ohf. vegna brota fyrirtækisins á skilyrðum sem á félaginu hvíla á grundvelli ákvörðunar nr. 8/2017, Aðgerðir til að styrkja samkeppnisaðstæður á póstmarkaði. 

5.3.2020 : Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf keppinauta við uppbyggingu nauðsynlegra fjarskiptainnviða á höfuðborgarsvæðinu

Með ákvörðun í gær heimilaði Samkeppniseftirlitið samstarf Sýnar hf., Ríkisútvarpsins ohf. (RÚV) og Neyðarlínunnar ohf. vegna samstarfs um uppbyggingu á fjarskiptamastri á Úlfarsfelli í Reykjavík.

4.3.2020 : Samkeppniseftirlitið veitir undanþágu sem gerir ferðaþjónustunni betur kleift að bregðast við COVID-19

Í gær barst Samkeppniseftirlitinu erindi frá Samtökum í ferðaþjónustu (SAF) þar sem óskað var eftir undanþágu frá banni við samkeppnishindrandi aðgerðum og samráði fyrirtækja, til þess að samtökin gætu auðveldar ferðaþjónustuaðilum að bregðast við breyttum aðstæðum vegna COVID-19.

28.2.2020 : Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setur samruna á markaði fyrir hurðir skilyrði, sem hafa áhrif hér á landi

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í dag samþykkt fyrirhugaðan samruna Assa Abloy og Agta Record með skilyrðum. Félögin tvö framleiða m.a. sjálfvirkar hurðir, t.a.m. snúningshurðir/hringhurðir og rennihurðir, og varahluti fyrir slíkar hurðir. Rannsókn Framkvæmdastjórnar ESB leiddi í ljós að umræddur samruni gæti falið í sér röskun á samkeppni, meðal annars á Íslandi.

Síða 1 af 2