Fréttayfirlit: 2022

Fyrirsagnalisti

1.12.2022 : Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á samruna Kaupfélags Skagfirðinga, Háa Kletts og Gleðipinna – óskað eftir sjónarmiðum

Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar fyrirhuguð kaup Kaupfélags Skagfirðinga og Háa kletts ehf. á Gleðipinnum hf. Þeim sem þess óska er hér með boðið að koma á framfæri skriflegum sjónarmiðum sem geta skipt máli við rannsóknina.

21.11.2022 : Héraðsdómur snýr úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála

Héraðsdómur Reykjavíkur sneri úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 2. desember 2021 og komst að þeirri niðurstöðu að Samskip hafi lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn áfrýjunarnefndar um tiltekin atriði í sátt Eimskips við Samkeppniseftirlitið frá 16. júní 2021.

14.11.2022 : Samkeppniseftirlitið heimilar samruna Síldarvinnslunnar og Vísis

Með ákvörðuninni er tekin afstaða til kaupa Síldarvinnslunnar á öllu hlutafé í útgerðarfélaginu Vísi, en í kaupunum felst samruni í skilningi samkeppnislaga. Niðurstaða rannsóknarinnar er að ekki séu forsendur til íhlutunar í málinu.

2.11.2022 : Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir lögfræðingi í fullt starf. Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2022.

1.11.2022 : Samþjöppun stöðvuð í íslensku laxeldi

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins greindi frá því í gær að rannsókn hennar á samruna norsku fyrirtækjanna Salmar og NTS væri að ljúka með skilyrðum, sem fela í sér að dótturfyrirtækið Arctic Fish verði selt til frá hinu sameinaða fyrirtæki.

31.10.2022 : Varnaðaráhrif sekta í samkeppnismálum – Óskað eftir sjónarmiðum

Samkeppniseftirlitið hefur hingað til ekki sett almennar reglur um ákvörðun stjórnvaldssekta, líkt og víða þekkist í nágrannalöndum. Nú er til skoðunar að setja slíkar reglur og gefst hagsmunaaðilum og öðrum áhugasömum tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum sem gætu nýst í þeirri vinnu.

27.10.2022 : Ekki farið rétt með í frétt Morgunblaðsins um sölu Símans á Mílu

Í umfjöllun Morgunblaðsins um greiðslu til hluthafa Símans við sölu á Mílu er látið að því liggja að lífeyrissjóðir hafi orðið fyrir sex milljarða króna tapi vegna verulegra tafa við sölu á félaginu, sem rekja megi til samrunarannsóknar Samkeppniseftirlitsins. Í þágu upplýstrar umræðu er óhjákvæmilegt að leiðrétta framangreint.

18.10.2022 : Samkeppniseftirlitið heimilar samruna Haga hf. og Eldum rétt ehf. án íhlutunar

Samkeppniseftirlitið hefur lokið rannsókn sinni á kaupum Haga hf. á öllu hlutafé í Eldum rétt ehf. og heimilað samrunann án íhlutunar.

12.10.2022 : Ráðstefna um áhrif samkeppni á hagvöxt og launakjör – upptaka af fundinum

Samkeppniseftirlitið stóð á dögunum fyrir morgunverðarfundi undir yfirskriftinni „Áhrif samkeppni á hagvöxt og launakjör“. Fundurinn fór fram á Grand Hótel í Reykjavík en aðalfyrirlesari var Fiona Scott Morton, hagfræðiprófessor við Yale-háskóla í Bandaríkjunum.

11.10.2022 : Úrskurður um brot Símans á sátt við Samkeppniseftirlitið felldur úr gildi í héraði

Með dómi sínum í dag hefur Héraðsdómur Reykjavíkur fellt úr gildi úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 1/2020, þar sem staðfest var sú niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að Síminn hefði brotið gegn sátt sem fyrirtækið gerði við Samkeppniseftirlitið þann 15. apríl 2015. Jafnframt er felld út gildi stjórnvaldsekt Símans vegna brotsins, að fjárhæð 200 milljónir króna.

5.10.2022 : Kortlagning á stjórnunar- og eignatengslum í sjávarútvegi

Samkeppniseftirlitið hefur ákveðið að hefja sérstaka athugun sem miðar að því að kortleggja stjórnunar- og eignatengsl sjávarútvegsfyrirtækja. Sem lið í þessari vinnu hefur matvælaráðuneytið nú gert samning við Samkeppniseftirlitið, sem gerir því kleift að hefja framangreinda athugun.

30.9.2022 : Nýtt fræðslumyndband um ólögmætt samráð

Samkeppniseftirlitið birtir í dag þriðja myndbandið í röð fræðslumyndbanda sem ætlað er að útskýra samkeppnistengd málefni á myndrænan og einfaldan hátt. Myndbandið sem er frumsýnt í dag fjallar um ólögmætt samráð og mögulegar afleiðingar þess.

20.9.2022 : Söguleg samrunaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar

Á dögunum ógilti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kaup Illumina á Grail. Í apríl á síðasta ári samþykkti framkvæmdastjórnin beiðni Samkeppniseftirlitsins og fimm annarra samkeppnisyfirvalda í Evrópu, um að taka samruna Illumina og Grail til meðferðar.

15.9.2022 : Kaupum Ardian á Mílu sett skilyrði til þess að vernda samkeppni

Samkeppniseftirlitið hefur haft til rannsóknar samruna sem felst í kaupum Ardian France á Mílu af Símanum. Með sátt við samrunaaðila, sem undirrituð var í dag, hefur Samkeppniseftirlitið fallist á kaup Ardian á Mílu.

5.9.2022 : Samruni á laxeldismarkaði áfram til rannsóknar – óskað eftir sjónarmiðum

Mál þetta varðar skipulag laxeldismarkaðar á Íslandi til framtíðar. Í því ljósi er þeim sem þess kjósa gefið færi á koma að skriflegum sjónarmiðum sem skipt geta máli við rannsókn málsins.

Er óskað eftir að slík sjónarmið berist eftirlitinu fyrir 16. september næstkomandi.

29.8.2022 : Samruni Haga og Eldum rétt – Sjónarmiða aflað vegna frummats Samkeppniseftirlitsins og andmæla samrunaaðila

Samkeppniseftirlitið hefur í dag sent helstu hagaðilum bréf, þar sem reifað er frummat Samkeppniseftirlitsins og óskað sjónarmiða um framkomin andmæli samrunaaðila vegna andmælaskjals.

25.8.2022 : Morgunverðarfundur Samkeppniseftirlitsins - Áhrif samkeppni á hagvöxt og launakjör

Samkeppniseftirlitið heldur opinn morgunfund um áhrif samkeppni á hagvöxt og vinnumarkað miðvikudaginn 31. ágúst.

Á fundinum mun Fiona Scott Morton, hagfræðiprófessor við Yale-háskóla í Bandaríkjunum, fjalla um hvernig samkeppni getur eflt hagvöxt og bætt launakjör almennings. Er þetta brýnt viðfangsefni í ljósi þeirra efnahagslegu áskorana sem flest ríki glíma við í dag. 

24.8.2022 : Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á störfum Samkeppniseftirlitsins

Í dag var birt skýrsla Ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á Samkeppniseftirlitinu sem ber yfirskriftina „Samkeppniseftirlitið – Samrunaeftirlit og árangur“. Samkeppniseftirlitið leitar sjónarmiða um verkefnaáætlun vegna úttektarinnar.

11.8.2022 : Áframhaldandi sáttarviðræður vegna rannsóknar á kaupum Ardian á Mílu – Fallist á ósk um framlengdan frest

Til þess að skapa ráðrúm fyrir frekari viðræður hefur Ardian í dag óskað eftir því að Samkeppniseftirlitið framlengi frest þess til að rannsaka málið. Eftirlitið hefur fallist á þessa beiðni Ardian.

9.8.2022 : Rannsókn Samkeppniseftirlitsins á kaupum Ardian á Mílu - Hagaðilum gefinn kostur á að setja fram frekari sjónarmið

Mál þetta varðar skipulag fjarskiptamarkaðarins til næstu áratuga og eru því miklir almannahagsmunir í húfi. Í ljósi þessa er þeim sem þess kjósa gefið færi á koma að skriflegum sjónarmiðum. Vegna þess skamma tíma sem eftir er af rannsókn málsins er þess óskað að sjónarmið berist eftirlitinu ekki síðar en kl. 17:00 á morgun, 10. ágúst.

Síða 1 af 2