17.5.2006

Héraðsdómur dæmir Samkeppniseftirlitinu í hag í máli Rannsóknarstofunnar í Mjódd sf.

Rannsóknarstofan í Mjódd sf. höfðaði mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og krafðist þess að úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 6/2005 yrði felldur úr gildi. Í því máli hafði áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfest þá ákvörðun samkeppnisráðs nr. 1/2005 að ekki væru lagaskilyrði fyrir því að grípa til aðgerða á grundvelli samkeppnislaga gegn tilteknum aðgerðum heilbrigðisyfirvalda. Héraðsdómur hafnaði með dómi sínum í dag þessari kröfu Rannsóknarstofunnar.

Dómur Héraðsdóms.