10.1.2013

Kínverska samkeppniseftirlitið í heimsókn

Kínverska samkeppniseftirlitið í heimsókn hjá SEÞann 17, desember sl. varð Samkeppniseftirlitið þeirrar ánægju aðnjótandi að fá í heimsókn sendinefnd frá kínverskum samkeppnisyfirvöldum undir forustu Shang Ming, forstjóra. Á fundi samkeppnisyfirvaldanna var skipst á upplýsingum um þær stofnanir sem um er að ræða, samkeppnisstefnu þjóðanna og framkvæmd hennar, einkum á sviði eftirlits með samrunum fyrirtækja. Eðli máls samkvæmt eru íslensk og kínversk samkeppnisyfirvöld ólík að uppbyggingu og stærð. Á fundinum kom þó fram að eðli verkefna hjá yfirvöldunum er í meginatriðum áþekkt. Telur Samkeppniseftirlitið gagnlegt að hafa átt þessi samskipti við kínversk samkeppnisyfirvöld og væntir þess að frekari samskipti af þessum toga verði til að efla þekkingu hjá eftirlitinu.
 
Kínverska samkeppniseftirlitið í heimsókn hjá SE       Kínverska samkeppniseftirlitið í heimsókn hjá SE