20.5.2008

Birgjum og matvöruverslunum ber að ganga úr skugga um að samningar þeirra feli ekki í sér samkeppnishindranir

Samkeppniseftirlitið hefur í dag birt skýrslu um viðskiptasamninga birgja og matvöruverslana og annað samstarf fyrirtækja á matvörumarkaði. Aðdragandi skýrslunnar er að Samkeppniseftirlitið hefur að undanförnu aflað og farið yfir fjölda viðskiptasamninga birgja og matvöruverslana og annarra endursöluaðila í því skyni að meta áhrif þeirra á samkeppni á matvörumarkaði. Beindist gagnaöflunin að um 70 birgjum. Felur skýrslan í sér lok þeirrar athugunar. Í skýrslunni er einnig fjallað um verðlag á matvörum og hagsmunagæslu samtaka fyrirtækja á matvörumarkaði.

  • Verð á matvörum er að jafnaði 64% hærra á Íslandi en að meðaltali í ESB-ríkjum.
  • Allmargir samningar birgja og matvöruverslana fela í sér ákvæði sem kunna að raska samkeppni neytendum til tjóns.
  • Könnun Samkeppniseftirlitsins bendir til þess að forverðmerkingar birgja á matvörum takmarki verðsamkeppni milli matvöruverslana.  Verðmunur á þessum vörum milli verslana er margfalt minni en eðli slíkra vara sem ekki eru forverðmerktar.
  • Samkeppniseftirlitið beinir þeim tilmælum til birgja og matvöruverslana að ganga úr skugga um að samningar þeirra feli ekki í sér samkeppnishindranir.
  • Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins, sem kynnt er í dag, er vakin athygli á nokkrum atriðum í samningum sem geta falið í sér samkeppnis-hindranir og gefnar leiðbeiningar um það hvers konar samningsákvæði geta hugsanlega raskað samkeppni á matvöru-markaði.
  • Samkeppniseftirlitið mun fylgja því eftir að samningar feli ekki í sér brot á samkeppnislögum. Fyrirtæki sem verða uppvís að samkeppnislagabrotum mega vænta þess að þurfa að sæta viðurlögum.
  • Með framangreindum aðgerðum er hægt að efla samkeppni og lækka verð til íslenskra neytenda.

Skýrsla (PDF skjal - Opnast í nýjum glugga) Samkeppniseftirlitis

Fréttatilkynning (PDF skjal - Opnast í nýjum glugga)