28.8.2014

Ekki forsendur til íhlutunar vegna kaupa 365 miðla ehf. á öllum hlutum í Konunglega kvikmyndafélaginu ehf.

Myndatökuvél í sjónvarpsstúdíóiSamkeppniseftirlitið hefur í dag birt ákvörðun nr. 25/2014, Samruni 365 miðla ehf. og Konunglega kvikmyndafélagsins ehf. Í ákvörðuninni er fjallað um kaup 365 miðla á öllum hlutum Konunglega kvikmyndafélagsins, en síðarnefnda félagið var stofnað í nóvember 2013 og hóf útsendingar sjónvarpsstöðvanna Miklagarðs og Bravó í mars á þessu ári.

Samhliða því að meta áhrif samruna á samkeppni, ber Samkeppniseftirlitinu að leggja mat á hvort samkeppni hafi skaðleg áhrif á fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum, í þeim tilvikum þar sem a.m.k. ein fjölmiðlaveita er aðili. Svo er í þessu tilviki. Kveðið er á um þetta 62. gr. b í lögum um fjölmiðla nr. 38/2011.

Við rannsókn málsins aflaði Samkeppniseftirlitið upplýsinga og sjónarmiða frá samrunaaðilum og keppinautnum þeirra um samrunann. Einnig var aflað umsagnar frá fjölmiðlanefnd, lögum samkvæmt.

Samkeppniseftirlitið kemst að þeirri niðurstöðu í málinu að samruninn hafi ekki skaðleg áhrif á samkeppni eða fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlum. Niðurstaðan byggist m.a. á því að tekjur Konunglega kvikmyndafélagsins á fyrstu fimm mánuðum þessa árs gáfu til kynna að hlutdeild félagsins á þeim mörkuðum sem það starfaði væri vart merkjanleg. Þannig hafi samruninn ekki í för með sér aukningu á hlutdeild 365 miðla á mörkuðum málsins. Ekki eru að öðru leyti forsendur til að aðhafast vegna samrunans.

Í ákvörðuninni er þó ítrekað það sem fram kemur í ákvörðun þess nr. 34/2013, Kaup 365 miðla ehf. á eignum D3 Miðla ehf., að staða 365 miðla á ýmsum undirmörkuðum fjölmiðlamarkaðar er mjög sterk. Fyrirtækinu ber því að gæta vel að sér, enda geta samningar og önnur hegðun þeirra orðið til þess að hindra að keppinautar þeirra nái að vaxa og dafna og efli þar með samkeppni. Það mál sem hér er til umfjöllunar er hins vegar ekki vettvangur fyrir Samkeppniseftirlitið til þess að grípa til aðgerða vegna þessa.