14.10.2014

Héraðsdómur Reykjavíkur staðfestir að Forlagið hafi brotið gegn samkeppnislögum og skuli greiða 25. m.kr. sekt

BókastafliSamkeppniseftirlitið komst að þeirri niðurstöðu í ákvörðun í júlí 2011 að Forlagið ehf. hefði brotið gegn skilyrðum í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2008. Forlagið varð til árið 2008 með samruna tveggja fyrirtækja, þ.e. JPV útgáfu ehf. og Vegamóta ehf. Við meðferð samrunamálsins hjá Samkeppniseftirlitinu hafði Forlagið frumkvæði að því að setja fram hugmyndir að skilyrðum sem ryðja myndu úr vegi samkeppnishindrunum sem eftirlitið hafði komið auga á. Sátt náðist í málinu þar sem Forlagið skuldbatt sig til að hlíta tilteknum skilyrðum til að vinna gegn skaðlegum áhrifum samrunans.

Taldi Samkeppniseftirlitið að Forlagið hefði brotið gegn þessum skilyrðum. Fólust brotin í því að Forlagið braut gegn banni við því að birta smásöluverð bóka og banni við því að veita bóksölum  afslætti sem fælu í sér óeðlilega mismunun Forlagsins á milli þeirra. Skilyrðum þessum var m.a. ætlað að tryggja að Forlagið myndi ekki raska samkeppni í endursölu á bókum. Samkeppniseftirlitið lagði 25 m.kr. stjórnvaldssekt á Forlagið vegna þessara brota.

Forlagið skaut ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála.  Í september 2011 staðfesti áfrýjunarnefndin Forlagið hafi framið umrædd brot og álögð sekt hafi verið hæfileg. Benti nefndin á að brýnt væri að Forlagið virði skilyrði sem sett voru fyrir samrunanum og að treysta megi því að sáttir í slíkum málum séu meira en orðin tóm. Þetta eigi ekki síst við í þessu máli þar sem Forlagið hafi sjálft tekið þátt í mótun skilyrðanna. Orð og athafnir Forlagsins bendi til þess að fyrirtækið hafi ekki tekið umrædd skilyrði alvarlega. Segir nefndin að í málum af þessum toga verði álagðar sektir að hafa varnaðaráhrif og tryggja að fyrirtæki fari eftir skilyrðum sem þau hafi heitið að virða.

Forlagið skaut úrskurði áfrýjunarnefndar til dómstóla og í dag kvað Héraðsdómur Reykjavíkur upp sinn dóm. Er staðfest að Forlagið hafi brotið gegn umræddum skilyrðum og féllst dómurinn ekki á það með Forlaginu að brotin hafi verið framin af gáleysi. Dómurinn féllst ekki heldur á að álögð sekt hafi verið óhófleg og staðfesti hana.