16.1.2015

Héraðsdómur Reykjavíkur staðfestir sekt á SORPU bs. vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu

Héraðsdómur Reykjavíkur staðfestir sekt á SORPU bs. vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu Í desember 2012 sektaði Samkeppniseftirlitið SORPU bs. um 45 milljónir kr. fyrir brot á samkeppnislögum. Samkvæmt ákvörðuninni (nr. 34/2012) braut SORPA bs. (sem er byggðasamlag sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu) gegn samkeppnislögum með því að misnota markaðsráðandi stöðu sína á markaði fyrir flokkun og meðhöndlun úrgangs. Þetta gerði SORPA með því að veita eigendum sínum, þ.e. sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, og Sorpstöð Suðurlands bs. hærri afslætti en öðrum viðskiptavinum, s.s. sorphirðufyrirtækjum, jafnvel þó fyrirtækin kæmu með meira magn af sorpi en sveitarfélögin í móttökustöð SORPU í Gufunesi. Með heimild í samkeppnislögum beindi Samkeppniseftirlitið þeim fyrirmælum til SORPU að byggðasamlagið endurskoðaði gjaldskrá fyrir þjónustu sína og viðskiptasamninga sína í samræmi við ákvæði samkeppnislaga.

SORPA kærði ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og krafðist aðallega ógildingar ákvörðunarinnar en til vara að sekt vegna brotsins yrði felld niður eða lækkuð verulega. Byggði fyrirtækið m.a. á því að starfsemi opinberra fyrirtækja eins og SORPU félli ekki undir samkeppnislög.

Í mars 2013 staðfesti áfrýjunarnefnd samkeppnismála ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Í úrskurðinum komst áfrýjunarnefndin m.a. að þeirri niðurstöðu að enginn vafi leiki á því að SORPA er fyrirtæki í skilningi samkeppnislaga og að ákvæði sérlaga takmarki ekki heimildir samkeppnisyfirvalda til að beita bannákvæðum samkeppnislaga gagnvart SORPU. Féllst nefndin ekki á kröfu SORPU um lækkun sektar vegna brotstins.

SORPA skaut úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála til dómstóla og í dag kvað Héraðsdómur Reykjavíkur upp dóm í málinu. Var staðfest sú niðurstaða að SORPA hafi með háttsemi sinni misnotað markaðsráðandi stöðu sína með því að mismuna viðskiptavinum sínum með ólíkum afsláttarkjörum í sams konar viðskiptum, í formi aukinna afslátta til eigenda sinna og Sorpstöðvar Suðurlands bs. Þetta brot SORPU hefði raskað möguleikum annarra aðila til að keppa við hið opinbera fyrirtæki. Dómstóllinn féllst ekki á kröfu SORPU um niðurfellingu eða lækkun sektar. Er í því sambandi m.a. bent á að brot SORPU hafi ekki verið smávægilegt og að fyrirtækið hafi ekki haft gildar ástæður til að telja sig undanþegið samkeppnislögum.