30.1.2009

Samruni Valitors og Tax Free ógiltur

VALITOR_logoMeð ákvörðun í dag hefur Samkeppniseftirlitið ógilt samruna sem falist hefði í kaupum Valitors hf. á öllu hlutafé í Euro Refund Group North á Íslandi ehf. (Tax Free). Kaup þessi voru tilkynnt eftirlitinu á síðasta ári. Valitor starfar við útgáfu greiðslukorta og færsluhirðingu en meginstarfsemi Tax Free er á sviði endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna. Samkeppniseftirlitið kemst að þeirri niðurstöðu að markaðir þeir sem fyrirtækin starfa á séu nátengdir. Um sé að ræða samsteypusamruna fyrirtækja þar sem skapast geti mikill möguleiki, geta og hvati til útilokunar keppinauta á mörkuðum fyrir greiðslukortastarfsemi, posaleigu, endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna og svokölluðum gjaldeyrisumsnúningi. Í því síðastnefnda felst þjónusta við erlenda ferðamenn um uppgjör viðskipta með kreditkortum í erlendum gjaldmiðli.

Sýnt er fram á að staða annarra aðila á viðkomandi mörkuðum geti veikst og að samruninn geti leitt til þess að keppinautar hrekist af markaði og innkoma nýrra aðila verði torvelduð.  Með því myndi valkostum söluaðila á skilgreindum mörkuðum fækka, til tjóns fyrir neytendur. Samruninn er því talinn fela í sér alvarlegar samkeppnishömlur. Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins í þessu máli að ekki séu forsendur til þess að samþykkja samrunann með þeim skilyrðum sem samrunaaðilar lögðu til. Er samruninn því ógiltur með ákvörðun þessari á grundvelli 17. gr. c samkeppnislaga nr. 44/2005.

Sjá ákvörðun nr. 3/2009.