1.10.2015

Áfrýjunarnefnd staðfestir ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að Byko hafi brotið gegn banni við ólögmætu samráði – Sektir lækkaðar

Með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 15. maí sl. var komist að þeirri niðurstöðu að Byko hefði brotið gegn samkeppnislögum og EES-samningnum með ólögmætu samráði við gömlu Húsasmiðjuna á því tímabili sem rannsóknin tók til.

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var kærð til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sem kvað upp úrskurði sinn í dag.

Í úrskurði áfrýjunarnefndar er staðfest sú niðurstaða að Byko hafi brotið gegn samkeppnislögum með samráði við gömlu Húsasmiðjuna. Segir þannig í úrskurðinum að „Byko hafi brotið gegn ákvæðum 10. gr. samkeppnislaga. Er því í meginatriðum lýst að skipulögð og kerfisbundin upplýsingaskipti um verð hafi leitt til ástands sem þróaðist í þá átt að gera báðum kleift að hækka verð sín. Hin tíðu samskipti leiddu einnig til þess að leitað var eftir hreinræktuðu verðsamráði eins og rakið er hér að framan …“

Leggur áfrýjunarnefndin í þessu sambandi til grundvallar að hún sé ekki bundin af dómi Héraðsdóms Reykjaness sem féll í apríl í vegna ákæru Embættis sérstaks saksóknara gagnvart tilteknum starfsmönnum Byko, Húsasmiðjunnar og Úlfsins.

 Hins vegar taldi áfrýjunarnefnd að brot Byko hafi ekki verið jafn alvarleg og Samkeppniseftirlitið lagði til grundvallar. Taldi nefndin því hæfilegt að lækka sekt Byko úr 650 í 65 mkr. Þá taldi nefndin ósannað að brotið hefði verið gegn EES-samningnum.

 Samkvæmt samkeppnislögum er Samkeppniseftirlitinu falið að meta hvort þeir almannahagsmunir, sem felast í virkri samkeppni, kalli á að úrskurðir áfrýjunarnefndar samkeppnismála séu bornir undir dómstóla. Jafnframt er Samkeppniseftirlitinu falið að beita samkeppnisreglum EES-samningsins. Í samræmi við þessar skyldur mun Samkeppniseftirlitið nú fara yfir forsendur áfrýjunarnefndar.