1.2.2006

Svíþjóð: Fréttatilkynning frá sænska samkeppniseftirlitinu

sweden_flagTillträde till betalsystemen är avgörande för om en ny bank ska bli framgångsrik på marknaden. Utan möjlighet att använda denna infrastruktur kan ingen bank konkurrera. Det behövs effektivare regler för att förhindra diskriminering av utmanare, slår Konkurrensverket fast i en rapport som lämnats till regeringen.

Bankmarknaden i Sverige domineras av ett fåtal stora aktörer, även om nya bankföretag vädrar morgonluft. Priset för att få tillträde till betalsystemen är ett problem för små banker. Det saknas regler för till exempel icke-diskriminerande villkor för tillträde till infrastrukturen. Detta skiljer bankmarknaden från el och tele. Det framgår av Konkurrensverkets rapport "Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader för små och stora banker".
– En ny strategi för stärkt konkurrens på bank- och finansmarknaderna måste utgå från strängare krav på objektiva och icke-diskriminerande villkor för tillträde till betalsystemen, tydligare regler för infrastruktursamarbete och åtgärder som gör det enklare att byta bank, säger generaldirektör Claes Norgren.

Sverige är det land inom EU före utvidgningen som har minst antal uttagsautomater per invånare. Samtidigt görs det fler kontantuttag per automat här än i något annat land i jämförelsen. Enligt Konkurrensverkets bedömning är de stora bankerna ovilliga att släppa fram företag som vill öppna fler uttagsautomater.

I rapporten föreslås:

  • Regler utvecklas för att säkerställa att villkor för tillträde till betalningssystemen är icke-diskriminerande. Nya eller små aktörer får inte missgynnas.
  • Bankgirot måste bli mer fristående från ägarbankerna. Den affärsmässiga styrningen av betalsystemen måste vara fri från intressekonflikter.
  • Gör det enklare för konsumenterna att byta bank. Företag som byter bank får automatiskt uppdaterat de bankgirotjänster som är kopplade till nya kontot, den möjligheten bör också erbjudas privatpersoner. Konsumenter behöver stöd för att kunna välja de tjänster som bäst motsvarar deras behov. Konsumenternas bank- och finansbyrå är bäst lämpad ge sådan information.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Lundvall, projektledare, tfn 08-700 16 33 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 18 eller 073-773 15 80 Hela rapporten finns att läsa på vår webbplats www.konkurrensverket.se

Pressmeddelandet finns också på vår webbplats [www.konkurrensverket.se] Läs rapporten [http://www.konkurrensverket.se/bestall/pdf/rap_2006-1.pdf]

Vill du avsluta din prenumeration, gå till:

http://www.kkv.se/bestall/prenumeration.asp