7.2.2006

Svíþjóð: Fréttatilkynning frá sænska samkeppniseftirlitinu

sweden_flagPressmeddelande från Konkurrensverket den 7 februari 2006

Fri prissättning på Pressbyrån och 7-Eleven

Reitan, ägare av franchisekoncepten Pressbyrån och 7-Eleven, har efter påpekande från Konkurrensverket gått med på att ändra sitt system för prissättning. Förändringen ska säkerställa att enskilda franschisetagare kan sätta egna priser på varorna i butiken.

Konkurrensverket har utrett om det system för prissättning som används mellan Reitan Servicehandel Sverige AB och franschisetagare inom 7-Eleven och Pressbyrån strider mot konkurrenslagen.

Reitan har, efter att man tagit del av Konkurrensverkets preliminära bedömning, åtagit sig att säkerställa att franchisetagarna inom 7-Eleven och Pressbyrån är fria att sätta lägre priser än dem som Reitan rekommenderar. Därför gör Konkurrensverket bedömningen att det inte längre finns anledning att ingripa mot förfarandet.

Konkurrensverkets beslut innebär att Reitan är bundet av sitt åtagande. Konkurrensverket har ansökt om att Stockholms tingsrätt ska förena åtagandet med vite på 3 miljoner kronor.

– En fri prissättning och konkurrens mellan butiker bidrar till ökad konsumentnytta, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Lindbäck, projektledare, tfn 08-700 15 03 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 18 eller 073-773 15 80 Läs hela beslutet på vår webbplats www.konkurrensverket.se

Läs beslutet på vår webbplats http://konkurrensverket.se

Vill du avsluta din prenumeration, gå till:
http://www.kkv.se/bestall/prenumeration.asp