14.2.2006

Svíþjóð: Fréttatilkynning frá sænska samkeppniseftirlitinu

sweden_flagPressmeddelande från tre myndigheter den 14 februari 2006

Förslag om effektivare regler för byte av läkemedel på apotek

Läkemedelsverket (LV), Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Konkurrensverket har i en gemensam skrivelse till regeringen föreslagit förbättringar av utbytet av läkemedel på apotek.
Den tre år gamla reformen har bidragit till kraftigt minskade läkemedelskostnader för staten, sjukvården och konsumenterna. Förslaget innebär att utbytet effektiviseras ytterligare.

Lagen om läkemedelsförmånerna m.m., som trädde kraft den 1 oktober 2002, innebär att läkemedel ska bytas ut mot det billigaste, likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket.
Byte genomförs inte om förskrivaren av läkemedlet motsatt sig utbyte eller om patienten väljer att betala merkostnaden för det dyrare läkemedlet.

– Det är möjligt att ytterligare minska samhällets kostnader för läkemedel, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan. Bland annat handlar det om att minimera tiden från det att ett likvärdigt läkemedel finns tillgängligt på marknaden tills att utbyte kan börja tillämpas på apoteket.

I förslaget ligger ändrade regler för att effektivisera den myndighetsprocess som syftar till att fastställa vilka läkemedel som kan bytas mot likvärdiga, billigare läkemedel.

– Mindre byråkrati, ökad konkurrens och lägre läkemedelskostnader, det blir resultatet av det förslag vi lämnat, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör vid Läkemedelsförmånsnämnden.

– Konkurrensen på läkemedelsmarknaden stärks och konsumentnyttan ökar med förslagen från de tre myndigheterna. Det beror bland annat på att konkurrensförutsättningarna för många små läkemedelsföretag förbättras, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Förslaget medför i huvudsak följande

  • Tiden mellan att LV godkänner läkemedel tills att apoteket får genomföra byten av läkemedel kortas då LV inte som nu behöver vänta på LFN:s beslut om subvention.
  • Det ges bättre förutsättningar att undvika onödiga domstolsprocesser som kan fördröja beslutet om läkemedlets utbytbarhet med flera år.
  • LV:s och LFN:s beslutsprocess som avser byten av läkemedel på apotek respektive subvention av läkemedel förenklas.

För mer information, kontakta:
Gunnar Alvan  
generaldirektör
Läkemedelsverket  
018-17 46 00      
www.mpa.se              

Ann-Christin Tauberman  
generaldirektör    
Läkemedelsförmånsnämnden    
08-568 420 50www.lfn.se

Claes Norgren 
generaldirektör 
 Konkurrensverket 
08-700 16 00 
www.konkurrensverket.se

Förslaget i sin helhet finns att läsa på respektive myndighets webbplats.

Pressmeddelandet och skrivelsen finns på vår webbplats http://konkurrensverket.se
Vill du avsluta din prenumeration, gå till:
http://www.kkv.se/bestall/prenumeration.asp