8.3.2006

Svíþjóð: Nýjar reglur um lækkun sekta vegna ólögmæts samráðs

Pressmeddelande från Konkurrensverket den 8 mars 2006
Enklare slippa böter om man lämnar kartell

Konkurrensverket har gett ut ett nytt allmänt råd om hur vi tillämpar konkurrenslagens regler om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift.

– Vi vill göra det enklare för företag som vill slippa böter att avslöja karteller som de deltar i. En tydligare vägledning gör det lättare för företagen att förutse hur vi kommer att agera om de gör en anmälan, säger generaldirektör Claes Norgren i en kommentar.

Ett företag som deltar i ett kartellsamarbete kan slippa böter om det är först med att kontakta Konkurrensverket och avslöja samarbetet – och dessutom uppfyller några ytterligare krav. Andra företag i kartellen kan få sina böter sänkta om de samarbetar med oss under utredningen.

– Poängen med att ge företag eftergift är att komma till rätta med allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna som prissamarbete eller marknadsdelning, säger Claes Norgren. Vi vill tillämpa reglerna om eftergift och nedsättning generöst. Det är en vinst för välfärden om karteller upptäcks och förhindras, så att marknaderna kan fungera väl. Det tjänar även företagen på.

Företag som vill lämna en kartell tar kontakt med Konkurrensverket via ett särskilt telefonnummer 08-700 15 99 eller faxnummer 08-700 15 98.

Några fakta om konkurrensskadeavgift

Konkurrensskadeavgiften kan fastställas till högst 10 procent av företagets årsomsättning. Just nu pågår huvudförhandlingar i Stockholms tingsrätt i ett mål där ett antal Volvoåterförsäljare riskerar att få betala 71,3 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Förra året dömde Marknadsdomstolen bolagen i den så kallade bensinkartellen att betala 112 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

I höst beräknas huvudförhandlingarna i asfaltmålet ske i Stockholms tingsrätt. Konkurrensverket yrkar på sammanlagt 1,2 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift för tio företag.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Nordenfelt, byråchef, tfn 08-700 16 69 Ann-Sofie Eriksson, eftergiftssamordnare, tfn 08-700 16 60 Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Det nya allmänna rådet (KKVFS 2006:1): http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/pdf/kkvfs2006_1.pdf

Annons: http://www.konkurrensverket.se/bilder/annons_eftergift.jpg

Mer information om hur du lämnar kartellen och slipper böter: http://www.konkurrensverket.se/kontakt/kartellmedverkan.shtm

Pressmeddelandet finns också på vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2006/prm4_2006.shtm

Vill du avsluta din prenumeration, gå till:

http://www.kkv.se/bestall/prenumeration.asp