1.7.2010

Álit Samkeppniseftirlitsins á markaði fyrir vinnumiðlun og atvinnuauglýsingar

vinnu_jobSamkeppniseftirlitið hefur beint því til Vinnumálastofnunar að:

  • Vinnumálastofnun birti með meira áberandi hætti en nú er gert tengla á heimasíður einkarekinna vinnumiðlana, þar sem auglýsingar um laus störf birtast. Þannig beini Vinnumálastofnun þeim sem leita til stofnunarinnar í atvinnuleit í ríkari mæli til hinna einkareknu vinnumiðlana sem starfa á markaðnum til að afla upplýsinga um laus störf á vegum þeirra og ráðgjöf að öðru leyti.
  • Vinnumálastofnun hafi nánara samstarf við einkareknar vinnumiðlanir um veitingu þjónustu, t.d. með því að nýta skráningar- og úrvinnslukerfi þeirra. Getur þetta m.a. átt við um eftirlit með þeim sem eru skráðir atvinnulausir og umsóknarferli þeirra eða greiningu á kröfum atvinnurekenda til umsækjenda og mat á því hvaða atvinnuleitendur uppfylli viðkomandi kröfur. Til greina kæmi að bjóða út tiltekna verkþætti eða gera þjónustusamninga við einkareknar vinnumiðlanir.

Tilmæli þessi koma fram í áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 1/2010, Þátttaka Vinnumálastofnunar á markaði fyrir vinnumiðlun og atvinnuauglýsingar.

Í álitinu, sem birt er Vinnumálastofnun í kjölfar kvörtunar frá einkareknu vinnumiðluninni Job.is/Nettengslum ehf., er rakið hvaða áhrif það hefur haft á einkareknar vinnumiðlanir í núverandi efnahagsástandi að atvinnurekendur hafi nýtt sér frekar gjaldfrjálsa þjónustu Vinnumálastofnunar en þjónustu þeirra fyrrnefndu. Þar sem samkeppni á markaðnum sé hætta búin beinir eftirlitið fyrrgreindum tilmælum til Vinnumálastofnunar. Að mati eftirlitsins geti þau verið til þess fallin að styðja við markmið Vinnumálastofnunar um vinnumarkaðsaðgerðir, jafnframt því að efla samkeppni á markaði fyrir einkareknar vinnumiðlanir.