11.10.2010

Samkeppniseftirlitið leggur stjórnvaldssekt á Ívar ehf. vegna brota á samkeppnislögum

Í nýrri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins kemur fram að eignarhaldsfélagið Ívar ehf. hafi brotið gegn banni samkeppnislaga við því að samruni komi til framkvæmda áður en Samkeppniseftirlitið hafði heimilað hann. Um er að ræða samruna Ívars ehf. og Lýsis hf.

Ívar og Samkeppniseftirlitið gerðu sátt í málinu. Skal Ívar greiða stjórnvaldssekt að fjárhæð 12 milljónir króna vegna brotsins. Í samkeppnislögum er lagt bann við því að samruni komi til framkvæmda áður en tilkynnt hefur verið um hann til  Samkeppniseftirlitsins og ákvörðun eftirlitsins liggur fyrir um hvort samruninn hindri virka samkeppni, nema til komi sérstakt leyfi Samkeppniseftirlitsins. Þessari reglu er ætlað að tryggja að unnt sé með fullnægjandi hætti að vinna gegn samkeppnishamlandi samrunum. Er sérstaklega gert ráð fyrir því í samkeppnislögum að lögð séu viðurlög á fyrirtæki sem brjóta gegn þessari reglu.

Samkeppniseftirlitið tilkynnti Ívari það mat sitt að svo virtist sem brotið hefði verið gegn banni samkeppnislaga við framkvæmd á samruna Ívars og Lýsis. Í framhaldi af því leitaði Ívar til eftirlitsins og óskaði eftir því að sátt yrði gerð í málinu. Viðræður leiddu til þess að sátt var gerð við félagið líkt og Samkeppniseftirlitinu er heimilt samkvæmt samkeppnislögum. Sú heimild er til þess fallin að stytta rannsókn og málsmeðferð samkeppnisyfirvalda.

Ívar er hluti af fyrirtækjasamstæðu sem á meðal annars Ísfélag Vestmannaeyja og stóran eignarhlut í eignarhaldsfélagi Árvakurs.

Um samrunann er fjallað í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 19. mars 2010 nr. 5/2010.

Sjá nánar ákvörðun nr. 30/2010.