28.7.2023

Símanum gert að endurnýja samning um dreifingu og heildsölu við Nova á Símanum Sport sem býður upp á ensku úrvalsdeildina í knattspyrnu

Símanum gert að láta af háttsemi sinni

  • Siminn-enski-boltinn

Samkeppniseftirlitið hefur í dag tekið ákvörðun 30/2023 til bráðabirgða vegna sennilegs brots Símans á samkeppnislögum með því að synja Nova um heildsölu og dreifingu á Símanum Sport sem inniheldur útsendingar á ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu eða enska boltanum.

Frá því Síminn fékk rétt til sýninga á ensku úrvalsdeildinni árið 2019 hefur Síminn boðið efnið (Símann Sport) í gegnum Heimilispakkann og Sjónvarp Símans Premium. Síminn hefur einnig boðið þjónustuna í stakri áskrift og það hafa Sýn og Nova einnig gert með því að kaupa efnið í heildsölu og bjóða það sínum viðskiptavinum.

Nú bregður svo við að Síminn hefur neitað að gera nýjan dreifingarsamning við Nova um útsendingar á Símanum Sport sem þýðir að viðskiptavinir Nova hafa ekki möguleika á að kaupa áskrift að enska boltanum.

Samkeppniseftirlitið telur að í háttsemi Símans felist sölusynjun fyrirtækis sem býr yfir mikilvægri og vinsælli vöru til endursölu og að það myndi fela í sér skaðleg áhrif fyrir samkeppni á fjarskipta- og sjónvarpsmörkuðum hér á landi ef Nova gæti ekki lengur boðið sínum viðskiptavinum upp á Enska boltann. Þá telur eftirlitið að háttsemi Símans feli í sér mismunun gagnvart keppinautum þar sem Sýn fær áfram að bjóða sínum viðskiptavinum Enska boltann en ekki Nova.

Samkeppniseftirlitið telur að Síminn sé markaðsráðandi á markaði fyrir heildsöludreifingu á Enska boltanum og að þessi háttsemi Símans fari gegn ákvæði samkeppnislaga sem bannar misnotkun á markaðsráðandi stöðu.

Samkeppniseftirlitið telur að umrædd háttsemi grundvallist hvorki á málefnalegum né hlutlægum forsendum. Háttsemi Símans er til þess fallin að skaða samkeppni og keppinautum sem hafa verið þrír (Síminn, Sýn og Nova) fækkar í tvo.

Í bráðabirgðaákvörðuninni er þeim fyrirmælum beint til Símans að láta af háttsemi sinni gagnvart Nova og gera þegar samning við fyrirtækið um heildsölu og dreifingu á Símanum Sport með Enska boltanum. Þá telur eftirlitið að skilyrði til töku ákvörðunar til bráðabirgða séu uppfyllt. Er því sérstaklega mikilvægt að samkeppnisyfirvöld grípi inn í og stöðvi háttsemina án tafar.

Bráðabirgðaákvörðunin gildir til 31. janúar 2024. Hún er aðgengileg hér.

Um bráðabirgðaákvarðanir:

Samkvæmt 3. mgr. 16. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 er Samkeppniseftirlitinu heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða um einstök mál ef sennilegt þykir að sú háttsemi eða þær aðstæður sem til athugunar eru fari gegn ákvæðum samkeppnislaga eða ákvörðunum teknum á grundvelli þeirra. Skilyrði er að málið þoli ekki bið. Í slíkum ákvörðunum er því ekki lagt endanlegt mat á hvort um ólögmæta háttsemi sé að ræða.