6.1.2021

Nýjar reglur um meðferð samrunamála tóku gildi um áramótin

Tekið hafa gildi nýjar reglur um tilkynningu og málsmeðferð í samrunamálum, nr. 1390/2020. Hinar nýju reglur byggja að verulegu leyti á áður gildandi reglum frá árinu 2008, með síðari breytingum. Þær breytingar sem nú eru gerðar eru einkum af tvennum toga:

1. Formfestar eru breytingar á verklagi við meðferð samrunamála sem miða að aukinni skilvirkni, en eftirlitið hefur ítrekað leitað samráðs vegna þessa, sbr. nánar hér.

2. Reglurnar eru uppfærðar með tilliti til breytinga á samkeppnislögum sem tóku gildi þann 23. júlí á þessu ári.

Helstu breytingar frá fyrri reglum er eftirfarandi:

  • Til samræmis við breytingar á samkeppnislögum eru fjárhæðamörk veltu vegna tilkynninga á samrunum uppfærð, innleidd víðtækari heimild til þess að skila styttri tilkynningu vegna samruna og uppfærð ákvæði um tímafresti til rannsóknar samrunamála. Þá eru ákvæði um samrunagjald endurskoðaðar og færð til samræmis við ný lagafyrirmæli. 
  • Bætt er við ákvæði um samskipti við samrunaaðila í aðdraganda tilkynningar um samruna til undirbúnings málsmeðferðar (e. Pre-notification talks). Með ákvæðinu eru slík samskipti formgerð og markmiðið er að slíkur undirbúningur leiði til skjótari og enn vandaðri meðferðar samrunamála.
  • Bætt er við ákvæði um stöðufundi þar sem Samkeppniseftirlitið kynnir samrunaaðilum stöðu rannsóknarinnar á viðkomandi tímamarki (e. State of play meeting). Tilgangur slíkra stöðufunda er að stuðla að gagnsærri, vandaðri og skilvirkari ákvarðanatöku í samrunamálum.
  • Bætt er við ákvæði um sáttarviðræður við Samkeppniseftirlitið vegna samruna. Tilgangur ákvæðisins er að setja skýrari ramma utan um slíkar viðræður til þess að tryggja bæði skilvirkni og réttindi aðila í slíkum viðræðum.
  • Loks eru gerðar ýmsar smærri breytingar, t.d. um rafræn skil tilkynningar og birtingu samrunaskrár við rannsókn mála.

Hinar nýju reglur leysa af hólmi reglur nr. 684/2008 um tilkynningu samruna og reglur nr. 854/2008 og 901/2011, um breytingu á þeim reglum.

Reglurnar voru birtar í B-deild Stjórnartíðinda þann 29. desember 2020.