2.11.2022

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2022

 • Storf-i-bodi-2-

Samkeppniseftirlitið leitar að öflugum lögfræðingi sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum. Lögfræðingar Samkeppniseftirlitsins taka þátt í og bera ábyrgð á úrlausnum samkeppnismála á ýmsum sviðum atvinnulífsins ásamt því að sinna öðrum áhugaverðum verkefnum á sviði samkeppnisréttar.

Starfið er laust til umsóknar til og með 11. nóvember 2022.

Helstu verkefni:

 • Ábyrgð á og þátttaka í úrlausnum samkeppnismála á fjölbreyttum sviðum atvinnulífsins
 • Greiningar á samkeppnisstöðu fyrirtækja
 • Eftirlit og greining markaða
 • Rannsóknir og gagnavinnsla
 • Skýrslu- og álitsgerðir
 • Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kandidats- eða meistarapróf í lögfræði
 • Reynsla af samkeppnis- eða stjórnsýslumálum
 • Reynsla og þekking á Evrópurétti kostur
 • Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
 • Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
 • Hæfni í samskiptum og þverfaglegri samvinnu
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í mæltu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2022. Með umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veita Eva Ómarsdóttir, verkefna- og teymisstjóri ( eva@samkeppni.is ) og Karítas Margrét Jónsdóttir, rekstrarstjóri ( karitas@samkeppni.is ) í síma 585-0700.

Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Sótt er rafrænt um starfið á starfatorg.is. Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um Samkeppniseftirlitið

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins. Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinnur gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðveldar aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar fjölbreyttur hópur sérfræðinga sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum og nær árangri í starfi. Samkeppniseftirlitið leggur áherslu á að starfsmenn þess fái tækifæri til að sinna spennandi verkefnum, þróast í starfi og viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Jafnlaunavottun_adalmerki_2021_2024_f_ljosan_grunnMannaudshugsandi-vinnustadur-B