5.8.2020

Samkeppniseftirlitið óskar eftir sjónarmiðum vegna kaupa Storytel á 70% hlutafjár Forlagsins

Samkeppniseftirlitinu var þann 20. júlí sl. tilkynnt um fyrirhuguð kaup Storytel AB (hér eftir Storytel) á 70% eignarhlut í Forlaginu ehf. (hér eftir Forlagið), sbr. meðfylgjandi samrunaskrá. Storytel er fyrirtækjasamstæða sem samanstendur af tveimur viðskiptahliðum, útgáfu og streymi. Starfsemi Storytel á Íslandi fer einkum í gegnum dótturfélag Storytel, Storytel Iceland ehf., og felst einkum í sölu á áskriftum að streymisveitu Storytel og dreifingu íslenskra hljóðbóka og rafbóka á grundvelli dreifingarsamninga við bókaútgefendur. Forlagið er útgáfufyrirtæki á Íslandi. Félagið gefur út bækur undir merkjum JPV útgáfu, Máls og menningar, Vöku-Helgafells, Ókeibóka og Iðunnar og selur til endurseljenda. Forlagið rekur einnig eina bókabúð auk vefverslunar.

Samkeppniseftirlitið hefur það hlutverk samkvæmt samkeppnislögum að rannsaka samruna og ber í því sambandi að leggja mat á það hvort samruni fyrirtækja raski samkeppni með umtalsverðum hætti og skaði þar með hagsmuni almennings eða atvinnulífs. Við mat á áhrifum samruna aflar Samkeppniseftirlitið gagna frá aðilum sem eftir atvikum geta verið viðskiptavinir eða keppinautar samrunaaðila, eða tengst mörkuðum málsins á einhvern annan hátt.

Samkeppniseftirlitið veitir hér með þeim sem telja sig hafa hagsmuna að gæta vegna samrunans færi á því að koma að sjónarmiðum vegna hans. Þess er óskað að umsagnir vegna samrunans berist eigi síða en 13. ágúst nk. á netfangið samkeppni@samkeppni.is.

Hjálagt:

Samrunaskrá án trúnaðar.

Umsagnarbréf, dags. 5.ágúst 2020.