18.4.2023

Starf hagfræðings hjá Samkeppniseftirlitinu laust til umsóknar

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2023

 • Starfsauglysing_mynd-med-texta1

Samkeppniseftirlitið auglýsir eftir öflugum hagfræðingi í fullt starf sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum. Viðkomandi mun í störfum sínum vinna náið með aðalhagfræðingi og sérfræðingum stofnunarinnar. Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2023 en sótt er rafrænt um starfið í gegnum starfatorg.is.

Með umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í starfið og einkunnir úr háskólanámi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Samkeppniseftirlitið fylgist með samkeppni fyrirtækja í síbreytilegu atvinnulífi landsins. Eftirlitið spornar við óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinnur gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðveldar aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.

Hjá Samkeppniseftirlitinu starfar fjölbreyttur hópur sérfræðinga sem hefur brennandi áhuga á samkeppnismálum og nær árangri í starfi. Samkeppniseftirlitið leggur áherslu á að starfsmenn þess fái tækifæri til að sinna spennandi verkefnum, þróast í starfi og viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Greiningarvinna og þátttaka í skrifum á skýrslum og ákvörðunum
 • Söfnun gagna og tölfræðileg úrvinnsla
 • Miðlun hagfræðilegrar þekkingar við rannsókn mála
 • Samskipti við hagsmunaaðila
 • Þátttaka í öðru þróttmiklu starfi Samkeppniseftirlitsins á sviði hagfræði
 • Möguleiki á þátttöku í erlendu samstarfi

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf í hagfræði
 • Gott vald á aðferðum til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar við tölfræðigreiningar og úrvinnslu gagna
 • Þekking á atvinnuvega- eða vinnumarkaðshagfræði er kostur
 • Reynsla af samkeppnismálum er kostur
 • Góð greiningarhæfni og skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna
 • Hæfni í samskiptum og geta til að vinna undir álagi
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita:

Valur Þráinsson, aðalhagfræðingur - valur@samkeppni.is - 585-0700
Karítas Margrét Jónsdóttir, rekstrarstjóri - karitas@samkeppni.is - 585-0700