30.6.2020

Telenor sektað um 112 milljónir evra (um 17 milljarða ISK.)

Eftirlitsstofnun EFTA („ESA“) tilkynnti í dag að það hefur sektað norska fjarskiptafélagið Telenor ASA („Telenor“) um 112 milljónir evra (um 17 milljarða íslenskra króna), vegna brota á samkeppnisreglum EES-samningsins. Í rannsókn sinni komst ESA að þeirri niðurstöðu að Telenor hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína með ólögmætum verðþrýstingi (e. margin squeeze) sem leiddi til þess að keppinautar félagsins, sem keyptu þjónustu af Telenor á heildsölustigi, gátu ekki keppt við félagið á smásölustigi með eðlilegum hætti. Þar með hafi Telenor brotið gegn 54. gr. EES-samningsins.

Rannsókn ESA hófst árið 2012 með húsleit í húsakynnum Telenor, og eftir að hafa aflað ýmissa gagna birti ESA fyrirtækinu andmælaskjal árið 2016. Árið 2019 var fyrirtækinu síðan birt viðbótarandmælaskjal, en málinu lauk formlega með ákvörðun sem var birt málsaðilum í gær. Telenor hefur nú tvo mánuði til þess að áfrýja ákvörðuninni til EFTA dómstólsins.

Ákvörðun ESA, án trúnaðarupplýsinga, verður birt á heimasíðu ESA innan skamms. Frekari upplýsingar má finna í fréttatilkynningu ESA frá því í morgun.

Hlutverk ESA er m.a. að gæta þess að fyrirtæki hlíti samkeppnisreglum EES-samningsins innan EFTA ríkjanna þriggja; Liechtenstein, Noregs og Íslands. Til þess hefur ESA ríkar rannsóknarheimildir sem gilda einnig hér á landi, og getur ESA lagt á sektir sem nema 10% af heildarveltu þess félags sem gerist brotlegt.