23.9.2021

Tilmæli um að Landsbjörg efli upplýsingagjöf um fjárhagslegan aðskilnað

  • Sjukrakassi

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar hvernig Slysavarnarfélagið Landsbjörg hefur fylgt fyrirmælum um fjárhagslegan aðskilnað annars vegar vegna starfsemi þar sem félagið nýtur opinberra fjárframlaga eða styrkja af almannafé og hins vegar starfsemi sem rekin er í samkeppni við aðra aðila. Málið á rætur sínar að rekja til ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins frá 2007 þar sem gerð var krafa um fjárhagslegan aðskilnað hjá Landsbjörgu.

Ákvörðunin frá 2007 var tekin á grundvelli ákvæðis í samkeppnislögum sem mælir fyrir um fjárhagslegan aðskilnað á milli annars vegar þess hluta rekstrar sem er opinber eða nýtur verndar og hins vegar þess hluta rekstrar sem er í frjálsri samkeppni við aðra aðila. Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir að samkeppnisrekstur sé niðurgreiddur af starfsemi sem nýtur einkaleyfis eða opinberrar verndar.

Samkeppni í starfsemi Landsbjargar gætir við smásölu á sjúkrakössum og heildsölu á flugeldum til aðildarfélaga sem starfa um allt land.

Það er mat Samkeppniseftirlitsins að Landsbjörg hafi fylgt fyrirmælum ákvörðunarinnar en hins vegar mætti standa betur að upplýsingagjöf um fjárhagslegan aðskilnað sem er til þess fallin að eyða tortryggni keppinauta. Vegna þessa mælist Samkeppniseftirlitið til þess við Landsbjörgu að birta opinberlega á heimasíðu sinni greinargóðar upplýsingar um aðskilnaðinn og hvernig samkeppniseiningar félagsins taki þátt í sameiginlegum kostnaði og hvernig viðskipti á milli deilda séu eins og um ótengda aðila sé að ræða.

Tilmæli um aukna upplýsingagjöf má finna í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins sem birt var í dag .

Á þessu stigi telur Samkeppniseftirlitið ekki forsendur til að aðhafast frekar vegna fjárhagslegs aðskilnaðar í starfsemi Landsbjargar. Verði hins vegar ekki farið að tilmælum Samkeppniseftirlitsins um bætta upplýsingagjöf kann að koma til þess að skilyrði eldri ákvörðunar frá 2007 verði tekin til endurskoðunar.