19.6.2013

Samkeppniseftirlitið veitir undanþágu með skilyrðum vegna samstarfs um mælingar á notkun vefmiðla á Íslandi

Samsett mynd af notanda með spjaldtölvuSamkeppniseftirlitið hefur í dag birt ákvörðun nr. 20/2013 þar sem samstarfi tiltekinna vefmiðla, þjónustuaðila vegna birtinga á auglýsingum (birtingaraðilar) og Markaðs- og miðlarannsókna ehf. (MMR), um samræmdar mælingar á notkun almennings á vefmiðlum á Íslandi eru sett skilyrði. Fyrirtækin höfðu óskað eftir undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga sem banna samkeppnishindrandi samstarf fyrirtækja. Undanþágan hefur nú verið veitt með tilteknum skilyrðum þar sem einkum er leitast við að tryggja að samstarf umræddra fyrirtækja auðveldi aðgang nýrra og smærri fyrirtækja að markaðnum fyrir vefmiðla og markaðnum fyrir þjónustu við birtingu auglýsinga.

Með mælingunni á notkun almennings á vefmiðlum verða samræmd gögn um heimsóknir á íslensk vefsvæði, sem þegar er aflað af fyrirtækinu Modernus ehf., og gögn um lýðfræðilega þætti (aldur, kyn, búsetu o.fl.) sem aflað verður með spurningakönnunum sem MMR munu framkvæma. Samkvæmt MMR verður um að ræða ítarlegri lýsingu á notendum umræddra vefmiðla en áður hefur verið möguleg. Við meðferð málsins leitaði Samkeppniseftirlitið sjónarmiða þeirra sem eru aðilar að samstarfinu, opinberra aðila og annarra hagsmunaaðila auk þess sem umsagna og ýmissa upplýsinga var leitað vegna rannsóknar málsins.