28.1.2009

Samkeppniseftirlitið telur ekki ástæðu til að aðhafast vegna kaupa Nýja Kaupþings banka hf. á hlutafé Exista Properties ehf og fasteigum Landic Íslands ehf.

Þann 16. janúar sl. barst Samkeppniseftirlitinu styttri tilkynning vegna samruna Nýja Kaupþings banka hf.  og Exista Properties ehf. og kaupa á tilteknum fasteignum Landic Íslands ehf. í samræmi við ákvæði 17. gr. a samkeppnislaga nr. 44/2005. Það er niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að kaupin feli í sér samruna í skilningi 17. Gr. samkeppnislaga og að samruninn falli undir samrunaeftirlit 17. gr. a laganna, þar sem veltuskilyrði eru uppfyllt. Þá fullnægði tilkynningin skilyrðum samkeppnislaga og reglna nr. 684/2008 um tilkynningu samruna en þar sem félögin starfa ekki á sömu mörkuðum var þeim heimilt að skila styttri tilkynningu skv. 6. mgr. 17. gr. a samkeppnislaga vegna samruna. Athuganir Samkeppniseftirlitsins gefa ekki til kynna að samruninn muni raska samkeppni og mun eftirlitið því ekki aðhafast frekar vegna samrunans á grundvelli 17. gr. c. samkeppnislaga.

Ákvörðun nr. 2/2009.