15.9.2016

Samkeppniseftirlitið veitir undanþágu með skilyrðum vegna samstarfs um mælingar á notkun vefmiðla á Íslandi

Samkeppniseftirlitið hefur í dag birt ákvörðun (nr. 24/2016) þar sem samstarfi tiltekinna vefmiðla og GI rannsókna ehf. (Gallup), um samræmdar mælingar á notkun almennings á vefmiðlum á Íslandi eru sett skilyrði. Gallup hafði fyrir hönd samstarfsaðila óskað eftir undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga sem banna samkeppnishindrandi samstarf fyrirtækja. Undanþágan hefur nú verið veitt með tilteknum skilyrðum þar sem einkum er leitast við að tryggja að samstarf umræddra fyrirtækja auðveldi aðgang nýrra og smærri fyrirtækja að markaðnum fyrir vefmiðla.

Með verkefninu verða samræmdar, annars vegar upplýsingar um heimsóknir á íslensk vefsvæði og hins vegar upplýsingar um lýðfræðilega þætti (aldur, kyn, búsetu o.fl.) sem aflað verður með spurningakönnunum. Við meðferð málsins leitaði Samkeppniseftirlitið sjónarmiða þeirra sem eru aðilar að samstarfinu, opinberra aðila og annarra hagsmunaaðila auk þess sem umsagna og ýmissa upplýsinga var leitað vegna rannsóknar málsins.