26.1.2009

Fulltrúum Teymis vikið úr stjórn Tals og ákvæði í samningi Tals og Vodafone lýst ógild

tal_teymi_vodafoneMeð bráðabirgðaákvörðun í dag hefur Samkeppniseftirlitið mælt fyrir um að fulltrúar Teymis hf. í stjórn IP-fjarskipta hf. (Tali) víki og í stað þeirra skuli skipaðir tveir óháðir einstaklingar sem tilnefndir verða af Samkeppniseftirlitinu. Þá eru tiltekin ákvæði í samningi Tals og Vodafone um aðgang Tals að farsímaneti Vodafone lýst ógild á þeim grundvelli að þau séu andstæð ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008 Samruni Teymis hf. og IP-fjarskipta ehf. og ákvæði 10. gr. samkeppnislaga.

Samkeppniseftirlitið kemst í bráðabirgðaákvörðun sinni að þeirri niðurstöðu að Teymi, Vodafone og Tal hafi sennilega brotið gegn ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008 og ákvæði 10. gr. samkeppnislaga með því að hafa komist að samkomulagi um að Tal ætti að beina sjónum sínum að yngri markhópum og stunda ekki samkeppni gagnvart Vodafone. Þá kemst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að sennilegt sé að tiltekin ákvæði í sýndarnetssamningi Tals og Vodafone um aðgang Tals að farsímaneti Vodafone séu til að tryggja hagsmuni Vodafone og Teymis sem sé andstætt ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 36/2008. Telur Samkeppniseftirlitið að samningurinn geti dregið úr þeirri samkeppni sem Tal getur stundað á markaðnum og þar með fari þau í bága við ákvæði 10. gr. samkeppnislaga.

Samkeppniseftirlitið telur sennilegt að fulltrúar Teymis hafi beitt sér gegn samkeppnislegu sjálfstæði Tals og því sé nauðsynlegt að gera breytingar á stjórn Tals. Ella sé hætta á því að Teymi og Vodafone geti veikt Tal varanlega sem keppinaut á markaði.

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til bráðabirgða gildir til 1. september 2009.

Bakgrunnsupplýsingar
Samkeppniseftirlitið gerði húsleit á starfstöðvum Teymis, Vodafone og Tals þann 7. janúar sl. Hafði Samkeppniseftirlitið aflað sér húsleitarheimildar í samræmi við lög og lagt var hald á gögn frá viðkomandi fyrirtækjum. Þá barst Samkeppniseftirlitinu þann 7. janúar sl. erindi frá Símanum þar sem krafist var bráðabirgðaákvörðunar m.a. vegna samnings Tals og Vodafone um aðgang Tals að farsímaneti Vodafone. Samkeppniseftirlitið tilkynnti aðilum þann 9. janúar sl. að stofnunin teldi vera fyrir hendi vísbendingar um að bið eftir endanlegri niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins gæti haft í för með sér alvarlegan og óafturkræfan skaða á samkeppni. Var hlutaðeigandi fyrirtækjum veittur kostur á að tjá sig um frummat Samkeppniseftirlitsins sem og erindi Símans.

Í ákvæði 3. mgr. 16. gr. samkeppnislaga kemur fram að Samkeppniseftirlitinu sé heimilt að taka ákvarðanir til bráðabirgða um einstök mál ef:

...sennilegt þykir að sú háttsemi eða þær aðstæður sem til athugunar eru fari gegn ákvæðum samkeppnislaga eða ákvörðunum teknum á grundvelli þeirra ...

Einnig er það skilyrði að málið þoli ekki bið.

Ákvörðun nr. 1/2009.