13.12.2017

Samkeppniseftirlitið birtir ákvörðun vegna samruna Vodafone og 365 miðla

Óháður kunnáttumaður skipaður

Samkeppniseftirlitið hefur birt ákvörðun nr. 42/2017 vegna kaupa Fjarskipta hf. (Vodafone) á tilteknum eignum og rekstri 365 miðla hf.  Greint var frá niðurstöðu málsins með frétt á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins þann 9. október sl. Var samruninn heimilaður með skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið og samrunaaðilar gerðu tvær sáttir um.  

Með fyrrgreindum sáttum skuldbundu samrunaaðilar sig til að ráðast í ákveðnar aðgerðir til að tryggja samkeppni á fjarskipta- og fjölmiðlamarkaði og stuðla að fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði. Skilyrðunum og markmiðum þeirra er nánar lýst í ákvörðuninni og fyrri fréttatilkynningu, dags. 9. október sl.  

Ákvörðunin sem birt er í dag er grundvölluð á umræddum sáttum og tilgangur hennar er að veita samrunaaðilum, keppinautum þeirra, öðrum fyrirtækjum sem telja sig hafa hagsmuna að gæta og öðrum þeim sem hafa áhuga á samrunanum, upplýsingar og skýringar á markmiði þeirra ráðstafana sem fram koma í sáttunum. 

Samkeppniseftirlitið vekur jafnframt athygli á því að skipaður hefur verið óháður kunnáttumaður sem hefur það hlutverk að hafa eftirlit með því að skilyrðum í sátt Samkeppniseftirlitsins við Vodafone sé fylgt eftir. Kunnáttumanninum er sérstaklega ætlað það hlutverk að fylgja eftir ákvæðum sáttarinnar sem ætlað er auðvelda innkomu nýrra aðila inn á markaðinn. Nýjum aðilum í skilningi sáttarinnar er heimilt að leita liðsinnis og leiðbeiningar kunnáttumanns í samningaviðræðum við Vodafone.

 

Óháður kunnáttumaður er Fróði Steingrímsson hdl., frodi@steingrimsson.is.