6.7.2023

Samkeppniseftirlitið telur ekki forsendur til að fella niður öll skilyrði um starfsemi Símans þrátt fyrir sölu á Mílu til Ardian

  • Mynd-siminn

Samkeppniseftirlitið hefur tekið ákvörðun vegna beiðni Símans um endurskoðun á skilyrðum sem hvíla á fyrirtækinu og voru fyrst sett á grundvelli sáttar þess við Samkeppniseftirlitið árið 2013 en endurskoðuð árið 2015.

Eitt meginmarkmið sáttarinnar var að tryggja sjálfstæði Mílu, sem þá var dótturfélag Símans, þannig að auðveldara væri fyrir keppinauta Símans í smásölu að eiga viðskipti við Mílu á sömu forsendum og Síminn. Þannig var meðal annars kveðið á um aðskilnað fyrirtækjanna að miklu leyti ásamt frekari skuldbindingum sem voru til þess fallnar að efla samkeppni á fjarskipta- og sjónvarpsmörkuðum hér á landi.

Við sölu á Mílu frá Símanum til franska fyrirtækisins Ardian á síðasta ári féllu niður skilyrði fyrrgreindrar sáttar frá 2015 gagnvart Mílu enda gerðu Samkeppniseftirlitið og Ardian með sér sérstaka sátt um tiltekin skilyrði fyrir kaupum Ardian á Mílu. Voru það skilyrði sem meðal annars tryggðu að Síminn gæti beint tilteknu hlutfalli af viðskiptum sínum til annarra innviðafyrirtækja en Mílu. Þá voru Mílu einnig sett takmörk um samtvinnun á þjónustu sinni.

Eftir standa þó skilyrði frá 2015 gagnvart Símanum, meðal annars um hegðun fyrirtækisins og viðskipti þess í heildsölu. Beiðni Símans byggir einkum á því að fella megi þau skilyrði sem áfram giltu niður þar sem Míla og Síminn séu ekki lengur lóðrétt tengd auk þess sem markaðsaðstæður hafi breyst mikið á liðnum árum og styrkur Símans á fjarskipta- og sjónvarpsmörkuðum ekki eins mikill og þegar sáttin var gerð í upphafi.

Eftir athugun í málinu er það niðurstaða Samkeppniseftirlitsins að ekki séu forsendur til að fella niður mikilvæg efnisskilyrði í sáttinni frá 2015 gagnvart Símanum, að svo stöddu. Þó það sé jákvætt að rofin hafi verið eignatengsl á milli Mílu og Símans er ljóst að staða Símans, miðað við markaðshlutdeild, hefur ekki breyst mikið yfir það heila á liðnum árum, heildsöluviðskipti eru ennþá þó nokkur og yfirstandandi mál vegna kvartana yfir háttsemi Símans styðja að hegðunarskilyrði gildi áfram. Nokkur ákvæði meðal annars um eftirlitsnefnd með sáttinni og fleira sem ekki er talin þörf á að haldi gildi sínu eru þó felld niður.

Samkeppniseftirlitið telur mikilvægt, áður en tekin verður ákvörðun um frekari breytingar á sáttinni, að aukin reynsla fáist af þeim breytingum sem urðu á fjarskiptamörkuðum við sölu Símans á Mílu til Ardian, auk þess að leyst verði úr fyrirliggjandi kvörtunum og athugunum sem varða Símann og til skoðunar eru, bæði hjá eftirlitinu og dómstólum.

Í ákvörðuninni sem birt er í dag er farið ítarlega yfir þessa þætti auk þess sem skýrt er frekar hvaða ákvæði sáttarinnar frá 2015 hafa fallið úr gildi, hver eru felld úr gildi með ákvörðuninni og hvaða ákvæði halda gildi sínu.