30.3.2021

Vegna umfjöllunar um málefni Festi á forsíðu Fréttablaðsins

Í viðtali Fréttablaðsins við framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins á forsíðu Fréttablaðsins í dag kallar hann eftir „stjórnsýsluúttekt á framferði Samkeppniseftirlitsins“, sem m.a. þurfi „að svara áleitnum spurningum um ákvarðanir tengdar verslun Festar hf. á Hellu og óhóflegan kostnað af kunnáttumanni“. Kemur fram að „Festi hafi ítrekað gert efnislegar og rökstuddar athugasemdir við störf óháða kunnáttumannsins og gagnrýnt óhóflega þóknun sem hann hefur krafið félagið um.“

Í þágu upplýstrar umræðu um samkeppnismál er rétt að eftirfarandi komi fram:

  • Í samræmi við eftirlitsskyldur sínar gagnvart kunnáttumanni hefur Samkeppniseftirlitið í tvígang aflað upplýsinga um hvort Festi hafi gert athugasemdir við kunnáttumann vegna kostnaðar sem fyrirtækið hefur borið af störfum hans. Hefur Samkeppniseftirlitið fengið staðfest að Festi hafi ekki gert athugasemdir við kunnáttumanninn, svo sem vegna tímaskýrslna eða vinnubragða, að undanskyldu einu tilviki þar sem gerð var athugasemd við færslu einnar vinnustundar á reikningi sem átti að færast á annan lögaðila.
  • Samkeppniseftirlitið hefur veitt fyrirtækjum leiðbeiningar um kostnaðaraðhald vegna vinnu óháðra kunnáttumanna / eftirlitsnefnda sem starfað hafa samkvæmt sáttum sem fyrirtæki hafa gert við eftirlitið. Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar hér.
  • Berist Samkeppniseftirlitinu rökstuddar kvartanir vegna starfa kunnáttumanns, þar á meðal vegna kostnaðar, mun eftirlitið taka erindið til meðferðar og í framhaldinu taka afstöðu til þess. Felli Festi sig ekki við niðurstöðu eftirlitsins getur fyrirtækið borið hana undir áfrýjunarnefnd samkeppnismála eða dómstóla. Með þessum hætti er réttaröryggi fyrirtækisins tryggt til hins ítrasta og málum af þessu tagi skapaður lögbundinn farvegur.
  • Minna má á að Festi hefur í einu tilviki borið ákvörðun þessu tengdu undir áfrýjunarnefnd samkeppnismála, sbr. úrskurð í máli nr. 5/2019. Í málinu krafðist Festi ógildingar á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að óháðum kunnáttumanni væri heimilt að afla sér utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar vegna mats á skilmálum og verðskrá Olíudreifingar ehf. eftir viðmiðum sáttarinnar. Áfrýjunarnefnd hafnaði kröfu Festi í málinu. Rétt er að taka fram í þessu sambandi að Festi hefur gert tvo sjálfstæða verksamninga við sérfræðinga sem hafa verið kunnáttumanni til aðstoðar, annars vegar vegna mats á gjaldskrá Olíudreifingar og hins vegar vegna aðgengis að heildsölu N1 og verðskrá félagsins.
  • Á starfstíma kunnáttumanns hefur Festi ekki beint öðrum formlegum erindum til Samkeppniseftirlitsins vegna starfa hans eða kostnaðar af þeim völdum. Á aðalfundi Festi í síðustu viku kom fram að Festi muni „í framhaldi aðalfundar óska eftir breytingum á aðkomu óháðs kunnáttumanns að sátt félagsins við Samkeppniseftirlitið“. Erindi þetta hefur ekki borist Samkeppniseftirlitinu. Berist erindið verður það tekið til meðferðar samkvæmt framangreindu.

Til viðbótar við framangreint vísar Samkeppniseftirlitið til fyrri umfjöllunar um þessi mál, sbr. tilkynningu dags. 24. mars sl. og tilkynningu dags. 25. mars 2020.