Fréttayfirlit (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

16.4.2019 : Fundur um eftirlitsmenningu á Íslandi - Pistill Páls Gunnars Pálssonar

Í fjölmiðlum í dag er sagt frá könnun sem birt er á vef Viðskiptaráðs Íslands um eftirlitsmenningu á Íslandi. Í morgun tók Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins, þátt í opnum fundi þar sem fjallað var um þessi mál.

10.4.2019 : Nýr óháður kunnáttumaður

Samkeppniseftirlitið vekur athygli á því að skipaður hefur nýr óháður kunnáttumaður sem hefur það hlutverk að hafa eftirlit með því að skilyrðum í sátt Samkeppniseftirlitsins við Vodafone sé fylgt eftir. 

1.4.2019 : Samkeppniseftirlitið sýknað af kröfu Símans hf.

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur í dag sýknað Samkeppniseftirlitið af kröfu Símans hf. um að úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála verði ógiltur í máli sem varðar einnig Vodafone (Sýn) og Nova.

28.3.2019 : Tilkynning Samkeppniseftirlitsins vegna stöðvunar á rekstri flugfélagsins WOW air

Samkvæmt tilkynningu á vef Samgöngustofu og vef flugfélagsins WOW air morguninn 28. mars 2019 hefur flugfélagið hætt starfsemi. Í því ljósi vill Samkeppniseftirlitið koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri til viðkomandi stjórnvalda, hagsmunaaðila og almennings.

22.3.2019 : Betra regluverk fyrir atvinnulífið – opinn fundur um samkeppnismat OECD

Þann 21. mars hélt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið fund um samstarf stjórnvalda og OECD um samkeppnismat á gildandi regluverki í ferðaþjónustu og byggingastarfsemi.

19.3.2019 : EES í aldarfjórðung – Frjáls samkeppni

Ræða Páls Gunnars Pálssonar, forstjóra Samkeppniseftirlitsins, á fundi Sendinefndar Evrópusambandsins, Alþjóða- og Evrópuréttarstofnunar

15.3.2019 : Morgunverðarfundur Alþýðusambands Íslands um verðlag á matvöru

Fimmtudaginn 14. mars 2019 stóð Alþýðusamband Íslands fyrir morgunverðarfundi um verðlag matvöru á Íslandi. Nánari upplýsingar um fundinn og streymi frá honum má nálgast hér.

8.3.2019 : Ógilding á kaupum Lyfja og heilsu á Apóteki MOS staðfest

Í október 2018 ógilti Samkeppniseftirlitið samruna sem áformaður var með kaupum Lyfja og heilsu hf. á Opnu ehf. (Apóteki MOS). Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur í dag staðfest þá ákvörðun Samkeppniseftirlitsins.

6.3.2019 : Samkeppniseftirlitið samþykkir samruna Kviku banka hf. og Gamma Capital Management hf.

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 5/2019 , sem birt er í dag, er birt niðurstaða mats á samkeppnislegum áhrifum af samruna Kviku banka hf. („Kvika“) og Gamma Capital Management hf. („Gamma“). Matið er framkvæmt á grundvelli 17. gr. samkeppnislaga.

12.2.2019 : Morgunverðarfundur um samkeppnisumhverfi fjármálakerfisins

Fjármálaeftirlitið stóð fyrir vel sóttum fundi um samkeppnisumhverfi fjármálakerfisins. 

30.1.2019 : Framkvæmdastjórn ESB birtir skýrslu um framkvæmd samkeppnisreglna á lyfjamarkaði

Framkvæmdastjórn ESB hefur gert yfirlitssíðu í tengslum við birtingu skýrslunnar, en þar má finna ýmis áhugaverð atriði.

23.1.2019 : Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektar Mastercard um 571 milljón evra fyrir brot gegn samkeppnisreglum.

Með ákvörðun sinni í gær komst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að þeirri niðurstöðu að kreditkortafyrirtækið Mastercard hafi brotið gegn samkeppnisreglum ESB- og EES-réttar. 

19.12.2018 : Kaup Árvakurs hf. og 365 miðla hf. á Póstmiðstöðinni ehf. samþykkt með skilyrðum

Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað kaup Árvakurs hf. og 365 miðla hf. á Póstmiðstöðinni ehf. Samruninn er háður skilyrðum sem Samkeppniseftirlitið og samrunaaðilar hafa gert sátt um. Þannig skuldbinda aðilar sig til aðgerða til þess að bregðast við þeirri röskun á samkeppni sem samruninn myndi annars leiða til.

19.12.2018 : Samkeppniseftirlitið samþykkir kaupendur að framboðnum eignum Haga hf. og Olíuverzlunar Íslands hf. vegna samruna félaganna

Samkeppniseftirlitið heimilaði kaup Haga hf. á Olíuverzlun Íslands hf. (Olís) og fasteignafélaginu DGV hf. á grundvelli sáttar við Haga þann 11. september 2018. Samruninn var háður ítarlegum skilyrðum, sem ætlað var að ryðja úr vegi samkeppnishindrunum sem af honum leiddu.

29.11.2018 : Samkeppniseftirlitið heimilar kaup Samkaupa hf. á eignum 12 verslana Basko verslana ehf.

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Samkaupa hf. á eignum 12 verslana Basko verslana ehf. sem staðsettar eru á höfuðborgarsvæðinu.

24.10.2018 : Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfestir bráðabirgðaákvörðun vegna gjaldtöku Isavia

Þann 17. júlí 2018 tók Samkeppniseftirlitið bráðabirgðaákvörðun þar sem Isavia ohf. var gert að stöðva tímabundið þá gjaldtöku á ytri rútustæðum (fjarstæðum) við Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem tók gildi 1. mars 2018. Til stóð hjá Isavia að hækka umrædd gjöld verulega 1. september sl. en þá átti svokallaður afsláttur á aðlögunartímabili falla niður. 

19.10.2018 : Samkeppniseftirlitið ógildir samruna á markaði fyrir smásölu lyfja

Samkeppniseftirlitið hefur ógilt samruna sem áformaður var með kaupum Lyfja og heilsu hf. á Opnu ehf. Lyf og heilsa rekur 30 apótek um landið annars vegar undir heitinu Lyf og heilsa og hins vegar Apótekarinn. Eru Lyf og heilsa einn stærsti lyfjasmásali á landinu. Opna rekur eitt apótek í Mosfellsbæ, Apótek MOS. 

16.10.2018 : Kaup Árvakurs hf. og 365 miðla hf. á Póstmiðstöðinni ehf. Samkeppniseftirlitið leitar sjónarmiða vegna framlagðrar tillögu samrunaaðila að skilyrðum vegna samrunans

Samkeppniseftirlitið hefur nú til skoðunar kaup Árvakurs hf. og 365 miðla hf. á Póstmiðstöðinni ehf., en með samrunanum hyggjast samrunaaðilar sameina dreifikerfi sín fyrir dagblöð, tímarit og fjölpóst undir fyrirtækinu Póstmiðstöðinni sem þeir hyggjast reka sem dótturfélag.  

10.10.2018 : Samkeppniseftirlitið veitir Lyfjaauðkenni ehf. undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga

Samkeppniseftirlitið hefur haft til skoðunar beiðni Lyfjaauðkenni ehf. um undanþágu frá 10. gr. samkeppnislaga vegna samstarfs lyfjafyrirtækja um stofnun og starfrækslu félagsins.

19.9.2018 : Vegna fjölmiðlaumfjöllunar í dag um rannsókn Samkeppniseftirlitsins á málefnum tengdum Guðmundi Kristjánssyni

Líkt og tilkynnt var um til kauphallar og birt þar opinberlega í júlí sl., hefur Samkeppniseftirlitið framangreint mál til rannsóknar á grundvelli 17. og 10. gr.samkeppnislaga. Einkum er til skoðunar hvort breytingar hafi orðið á yfirráðum í HBGranda þegar Brim eignaðist verulegan hlut í félaginu í maí sl. Einnig eru til skoðunartengsl fyrirtækja í gegnum eignarhluti og stjórnarsetu Guðmundar sem til staðar voru áþeim tíma eða áður. Rétt er taka skýrt fram að endanleg niðurstaða í framangreindu máli liggur ekki fyrir.

Síða 2 af 27