Fréttayfirlit (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

25.5.2021 : Samruni Norðlenska, Kjarnafæðis og SAH afurða – Rannsókn málsins og forsendum ákvörðunar gerð ítarlegri skil

Þann 13. apríl 2021 heimilaði Samkeppniseftirlitið samruna Norðlenska matborðsins ehf., Kjarnafæðis hf. og SAH afurða ehf. á grundvelli skilyrða í sátt sem samrunaaðilar gerðu við Samkeppniseftirlitið. Sama dag birti Samkeppniseftirlitið ákvörðun nr. 12/2021 þar sem gerð er nánari grein fyrir rannsókn málsins og þeim skilyrðum sem voru sett samrunanum. 

17.5.2021 : Samtal um samkeppni: Opinn umræðufundur um meðferð samrunamála

Samkeppniseftirlitið boðar til opins veffundar þann 1. júní nk., þar sem öllum áhugasömum er boðið að taka þátt í samtali um meðferð samrunamála og reynsluna af samrunareglum sem settar voru um síðustu áramót. Með þátttöku á fundinum gefst stjórnendum fyrirtækja jafnframt tækifæri til að kynna sér verklag við meðferð samrunamála og hvaða tækifæri þeir hafa til þess að stuðla að skilvirkri málsmeðferð. Fundurinn er sá þriðji í röð umræðufunda um þetta málefni.

17.5.2021 : Samkeppnisstefna styður við nýsköpun

Í vorblaði Vísbendingar – Nýsköpun í brennidepli, fjallar Valur Þráinsson, aðalhagfræðingur Samkeppniseftirlitsins um hvort samkeppnisstefna styðji við nýsköpun.

11.5.2021 : Stjórnunar- og eignatengsl fyrirtækja – verkefni Samkeppniseftirlitsins 2008-2021

Samkeppniseftirlitið hefur birt skýrslu nr. 2/2021, Stjórnunar- og eignatengsl fyrirtækja – verkefni Samkeppniseftirlitsins 2008-2021. Í skýrslunni er gerð grein fyrir megindráttum í störfum eftirlitsins á vettvangi stjórnunar- og eignatengsla frá bankahruni til þessa dags.

27.4.2021 : Kaup Samkaupa á verslunum Festi í Nóatúni og á Hellu

Samkeppniseftirlitinu hefur borist samrunatilkynning vegna kaupa Samkaupa annars vegar á verslun Festi í Nóatúni, Reykjavík, og hins vegar verslun Festi á Hellu. 

23.4.2021 : Framkvæmdastjórn ESB samþykkir beiðni Samkeppniseftirlitsins að alþjóðlegur samruni fyrirtækja á sviði krabbameinsskimana verði rannsakaður

Í gær samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins beiðni Samkeppniseftirlitsins, og sambærilegar beiðnir samkeppnisyfirvalda í Belgíu, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi og Noregi, um að taka samruna Illumina og Grail til meðferðar. Um er að ræða líftæknifélög sem m.a. sérhæfa sig á sviði krabbameinsskimana.

20.4.2021 : Þýðing virkrar samkeppni í íslensku atvinnulífi

Í dag hefur Samkeppniseftirlitið birt rit nr. 1/2020 þar sem teknar hafa verið saman rannsóknir um áhrif samkeppni á ýmsa hagræna þætti sem mörgum er kunnugt um, s.s. á framleiðni, nýsköpun og hagvöxt, en einnig er fjallað um áhrif samkeppni á aðra þætti sem alla jafna er ekki rætt jafn mikið um, s.s. fæðuöryggi, ójöfnuð og atvinnustig.

 

15.4.2021 : Samkeppniseftirlitið óskar eftir sjónarmiðum vegna fyrirhugaðra kaupa Skeljungs hf. á Port I ehf.,eignarhaldsfélagi Dælunnar ehf. og Löðurs ehf.

Samkeppniseftirlitinu barst tilkynning um samruna vegna kaupa Skeljungs hf. á öllum hlutum í félaginu Port I ehf. Með kaupunum eignast Skeljungur rekstur Löðurs bílaþvottastöðva og eldsneytisstöðva Dælunnar. Hér má finna samrunaskrá fyrirtækjanna þar sem trúnaðarupplýsingar hafa verið fjarlægðar.

 

13.4.2021 : Samkeppniseftirlitið heimilar samruna Norðlenska, Kjarnafæðis og SAH afurða með skilyrðum

Samkeppniseftirlitið hefur í dag heimilað samruna kjötafurðastöðvanna Norðlenska, Kjarnafæðis og SAH afurða með skilyrðum. Samrunaaðilar brugðust við mati eftirlitsins á skaðlegum áhrifum samrunans á samkeppni með því að setja fram tillögur að skilyrðum sem væru til þess fallnar að mæta áhyggjum Samkeppniseftirlitsins af skaðlegum áhrifum samrunans á samkeppni, en gerðu um leið samrunaaðilum kleift að framkvæma samrunann og ná markmiðum hans. 

30.3.2021 : Vegna umfjöllunar um málefni Festi á forsíðu Fréttablaðsins

Í viðtali Fréttablaðsins við framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins á forsíðu Fréttablaðsins í dag kallar hann eftir „stjórnsýsluúttekt á framferði Samkeppniseftirlitsins“, sem m.a. þurfi „að svara áleitnum spurningum um ákvarðanir tengdar verslun Festar hf. á Hellu og óhóflegan kostnað af kunnáttumanni“. Kemur fram að „Festi hafi ítrekað gert efnislegar og rökstuddar athugasemdir við störf óháða kunnáttumannsins og gagnrýnt óhóflega þóknun sem hann hefur krafið félagið um.“

26.3.2021 : Í tilefni af tilkynningu Byggðaráðs Rangárþings ytra um mögulega lokun Festi á verslun sinni á Hellu

Byggðaráð Rangárþings ytra hefur birt yfirlýsingu varðandi rekstur dagvöruverslunar á Hellu. Er hún sett fram í tilefni af umfjöllun um mögulega lokun á verslun Festi á Hellu og framkvæmd Festi á sátt sem félagið gerði við Samkeppniseftirlitið.

26.3.2021 : Vegna umfjöllunar forstjóra Brims um athuganir Samkeppniseftirlitsins vegna samruna og yfirráða

Í fjölmiðum hefur verið greint frá gagnrýni forstjóra Brims í garð Samkeppniseftirlitsins sem fram kom í ávarpi hans sem birt er í ársskýrslu félagsins. Þar er gagnrýnt að Samkeppniseftirlitið hafi haft afskipti af sameiningum fyrirtækja í sjávarútvegi síðastliðin 15 ár þrátt fyrir að lög um stjórn fiskveiða, sem takmarka hámarkseign hvers fyrirtækis á aflaheimildum, gangi mun lengra en samkeppnislög varðandi sameiningu eða samruna fyrirtækja í sjávarútvegi.

24.3.2021 : Í tilefni af opinberri umfjöllun um sölu Festi á verslun á Hellu og störf kunnáttumanns

Í framhaldi af aðalfundi Festi hafa fjölmiðlar fjallað um sátt sem N1 og Festi (nú Festi) gerðu við Samkeppniseftirlitið vegna samruna fyrirtækjanna. Í því sambandi hefur sérstaklega verið fjallað um sölu Festi á verslun á Hellu og störf óháðs kunnáttumanns sem skipaður var á grundvelli sáttarinnar.

19.3.2021 : Vegna umfjöllunar um innviðasamstarf í fjarskiptum

Í sérriti Morgunblaðsins, í tilefni Iðnþings, þann 18. mars síðastliðinn, er viðtal við Orra Hauksson, forstjóra Símans, þar sem hann fjallar um afstöðu Samkeppniseftirlitsins til samstarfs fjarskiptafyrirtækja við uppbyggingu innviða. Í leiðara Morgunblaðsins í dag, 19. mars, er lagt út af viðtalinu, undir fyrirsögninni „flækjur og flöskuhálsar“.

17.3.2021 : Samruni Norðlenska, Kjarnafæðis og SAH afurða

Samkeppniseftirlitið hefur nú til skoðunar hvort og þá hvaða skilyrði þurfi að setja fyrir samruna Norðlenska matborðsins ehf., Kjarnafæðis hf. og SAH afurða ehf., en samruni þessara félaga er nú til rannsóknar. Miða möguleg skilyrði að því að tryggja samkeppni á markaðnum neytendum og bændum til hagsbóta. Viðræður við samrunaaðila um þetta standa nú yfir.

16.3.2021 : Sala verslunar Festi á Suðurlandi

Þann 11. mars sl. synjaði Samkeppniseftirlitið Festi um sölu verslunar Kjarvals á Hellu til óstofnaðs einkahlutafélags Sigurðar Elíasar Guðmundssonar. 

11.3.2021 : Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfestir ákvörðun um ógildingu samruna á markaði fyrir myndgreiningarþjónustu

Með úrskurði sínum í dag hefur áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfest ákvörðun Samkeppniseftirlitsins, nr. 35/2020, þar sem ógiltur var samruni Íslenskrar myndgreiningar ehf. og Læknisfræðilegrar myndgreiningar ehf.

11.3.2021 : Samkeppniseftirlitið óskar eftir sjónarmiðum vegna sameiginlegra yfirráða Alfa hf., SF VII ehf., Eldeyjar Holdco ehf. yfir Kynnisferðum ehf., Eldey THL hf., og dótturfélögum þeirra

Samkeppniseftirlitinu var þann 16. febrúar tilkynnt um fyrirhuguð kaup BBL 144 ehf. (hér eftir „BBL“) og Eldeyjar Holding ehf. (hér eftir „Eldey HoldCo“) og fl. á hlutafé í Eldey TLH hf. Arcanum Fjallaleiðsögumönnum ehf. og Logakór ehf., sbr. meðfylgjandi samrunaskrá. 

4.3.2021 : Hæstiréttur Íslands staðfestir 480 milljón króna sekt á Mjólkursamsöluna vegna alvarlegra brota á samkeppnislögum

Með dómi Hæstaréttar Íslands, sem kveðinn var upp í dag, er staðfestur dómur Landsréttar um alvarleg brot Mjólkursamsölunnar (MS) á samkeppnislögum. Standa óhaggaðar 480 m.kr. sektir sem Samkeppniseftirlitið lagði á MS vegna alvarlegrar misnotkunar á markaðsráðandi stöðu og brota á upplýsingaskyldu félagsins.

25.2.2021 : Samkeppniseftirlitið heimilar samruna dótturfélags Síldarvinnslunnar hf. og Bergs ehf

Með ákvörðun nr. 2/2021 hefur Samkeppniseftirlitið tekið afstöðu til samruna Bergs-Hugins ehf., dótturfélags Síldarvinnslunnar hf., og Bergs ehf. Um er að ræða sjávarútvegsfyrirtæki sem bæði starfa við botnfiskveiðar og hafa gert út frá Vestmannaeyjum með samanlagt þremur togurum.  

Síða 2 af 32