Fréttayfirlit

Fyrirsagnalisti

12.7.2024 : Símanum og Noona gert að stöðva markaðssetningu sem feli í sér framkvæmd á samruna fyrirtækjanna

Samkeppniseftirlitið hefur í dag tekið ákvörðun til bráðabirgða vegna sennilegs brots Símans hf., Noona Labs ehf. og Noona Iceland ehf. á banni við því að framkvæma samruna áður en Samkeppniseftirlitið hefur tekið afstöðu til hans.

9.7.2024 : Samkeppniseftirlitið kallar eftir endurskoðun búvörulaga

Með breytingum á búvörulögum í mars síðastliðnum voru kjötafurðarstöðvar undanþegnar banni við ólögmætu samráði og eftirliti Samkeppniseftirlitsins með samrunum. Í kjölfarið beindi Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) erindi til matvælaráðuneytisins þar sem til skoðunar er hvort breytingarnar samræmist EES-samningnum.

3.7.2024 : Forgangsröðun verkefna

Samkeppniseftirlitið hefur undanfarið þurft að grípa til tiltektar í stjórnsýslumálum og aðgerða til að laga starfsemi sína að fjárheimildum eftirlitsins sem hafa undanfarin ár ekki haldist í hendur við aukin umsvif í efnahagslífinu. Hluti af þeim aðgerðum hefur falist í lokun mála án endanlegrar niðurstöðu.

26.6.2024 : Héraðsdómur dæmir í máli Símans gegn Samkeppniseftirlitinu

Með ákvörðun nr. 24/2023 komst Samkeppniseftirlitið að þeirri niðurstöðu að ekki væru forsendur til þess að verða við kröfu Símans um að fella niður öll skilyrði sem fyrirtækið hafði áður skuldbundið sig til að fylgja í því skyni að efla samkeppni á fjarskiptamörkuðum.

21.6.2024 : Samrunamál í sumar – ný mál og tafir

Vegna mikilla anna, ófullnægjandi fjárveitinga og sumarleyfa er fyrirsjáanlegt að yfirferð nýrra samrunatilkynninga og athuganir á nýjum samrunaskrám muni tefjast í sumar. Útlit er fyrir að þessi staða verði uppi fram í miðjan ágúst.

14.6.2024 : Samruni Festi og Lyfju samþykktur með skilyrðum

Festi hf. tilkynnti um kaup sín á Lyfju hf. til Samkeppniseftirlitsins. Meðferð samrunamálsins er nú lokið með því að félögin gerðu sátt við Samkeppniseftirlitið. 

13.6.2024 : Kaup Arctic Adventures á Special Tours – óskað eftir sjónarmiðum

Arctic Adventures hf. hefur tilkynnt um kaup félagsins á Special Tours / ST Holding ehf. Fyrirtækin starfa bæði í ferðaþjónustu. Óskað er eftir sjónarmiðum.

4.6.2024 : Skilyrði sem hvíla á Rapyd Europe vegna tiltekinna eldri mála hafa verið endurskoðuð

Rapyd Europe óskaði eftir endurskoðun Samkeppniseftirlitsins á skilyrðum tveggja eldri sátta. Þeirri endurskoðun er nú lokið, með því að fyrirtækið hefur gert nýja heildarsátt við Samkeppniseftirlitið á grunni hinna tveggja eldri sátta.

3.6.2024 : Afturköllun á tilkynningu vegna samruna Síldarvinnslunnar, Samherja og Ice Fresh Seafood

Fyrr í dag afturkallaði Síldarvinnslan samrunatilkynningu sem varðaði kaup fyrirtækisins á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja. Fullnægjandi samrunatilkynning barst hinn 9. febrúar 2024 og hófst þá rannsókn á samkeppnislegum áhrifum samrunans.

3.6.2024 : Samkeppniseftirlitið ógildir samruna á markaði fyrir sölu áburðar

Samkeppniseftirlitið hefur birt ákvörðun um að ógilda kaup Skeljungs ehf. á Búvís ehf. Skeljungur er í eigu SKEL fjárfestingafélags ehf., starfar á fjölbreyttum sviðum íslensks atvinnulífs og sér bændum m.a. fyrir aðföngum, þ.á m. áburði. Búvís sérhæfir sig í sölu aðfanga og tækja til bænda, þ.m.t. sölu áburðar. 

30.5.2024 : Hvatar samkeppni í myndgreiningum - Greiðsluþátttaka Sjúkratrygginga Íslands og kvörtun Intuens Segulómunar ehf.

Með áliti Samkeppniseftirlitsins nr. 2/2024 sem birt er í dag beinir eftirlitið þeim tilmælum til heilbrigðisráðherra og Sjúkratrygginga Íslands að gripið verði til aðgerða til að stuðla að bættri samkeppni í myndgreiningum utan sjúkrahúsa. Álit þetta er birt vegna kvörtunar Intuens Segulómunar ehf. til Samkeppniseftirlitsins um að fyrirtækinu hafi verið synjað um samning um greiðsluþátttöku hjá SÍ sem hindrar innkomu þess á markað fyrir myndgreiningar. 

28.5.2024 : Rangfærslur Viðskiptablaðsins um samruna Landsprents og þb. Torgs

Í frétt á vef Viðskiptablaðsins í dag er fjallað um samruna Landsprents ehf. og þb. Torgs vegna kaupa fyrrnefnda félagsins á prentvél og öðrum eignum. Í fréttinni er að finna rangfærslur um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins og um samkeppnislög sem nauðsynlegt er að leiðrétta.

 

22.5.2024 : Hæstiréttur veitir leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar um sölu Símans á Enska boltanum

Hæstiréttur hefur í dag fallist á beiðni Samkeppniseftirlitsins um leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar frá 16. febrúar sl. 

10.5.2024 : Um og yfir 8 af hverjum 10 Íslendingum hafa upplifað vandamál sökum skorts á samkeppni

Um mitt ár 2023 framkvæmdi Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands könnun að beiðni Samkeppniseftirlitsins um viðhorf almennings til ýmissa þátta tengdum samkeppnismálum. Könnunin er sambærileg könnun sem Samkeppniseftirlitið lét framkvæma árið 2019 og könnunum sem framkvæmdastjórn ESB lét framkvæma í öllum aðildarríkjum árin 2022 og 2019

3.5.2024 : Landsréttur staðfestir ógildingu samruna á markaði fyrir myndgreiningarþjónustu

Með dómi Landsréttar í dag var staðfest ógilding Samkeppniseftirlitsins á samruna Íslenskrar myndgreiningar ehf. og Læknisfræðilegrar myndgreiningar ehf. Með dóminum er þannig staðfestur dómur héraðsdóms Reykjavíkur frá árinu 2022. 

23.4.2024 : Samruni Regins og Eikar – sáttaviðræður, ósk um sjónarmið

Samkeppniseftirlitið hefur undanfarið haft til rannsóknar yfirtöku Regins hf. á Eik fasteignafélagi hf. Öllum hagaðilum er hér með gefinn kostur á að koma á framfæri sjónarmiðum um sáttatillögur Regins hf. Samkeppniseftirlitið vísar sérstaklega til umfjöllunar í samantektinni um tillögur félagsins að aðgerðum til að eyða neikvæðum áhrifum samrunans á samkeppni.

8.4.2024 : Samkeppniseftirlitið lýkur athugun á háttsemi Ísteka á blóðtökumarkaði

Samkeppniseftirlitið hefur í dag birt álit nr. 1/2024, Athugun Samkeppniseftirlitsins á háttsemi Ísteka ehf. á blóðtökumarkaði, þar sem athygli matvælaráðuneytisins er vakin á álitaefnum í starfsemi sem tengist blóðtöku úr hryssum og tilmælum beint til ráðuneytisins sem nýst geta stjórnvöldum á þessu sviði. 

27.3.2024 : Framlengdur umsagnarfrestur - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Með frétt þann 28. febrúar sl. veitti Samkeppniseftirlitið hverjum þeim sem hagsmuni eða áhuga hefði færi á því að koma á framfæri umsögnum, athugasemdum og/eða sjónarmiðum vegna kaupa Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja.

28.2.2024 : Umsagnarferli – þrír nýir samrunar

Samkeppniseftirlitinu hefur nýverið borist tilkynningar um þrjá nýja samruna sem eru nú til rannsóknar hjá eftirlitinu. 

28.2.2024 : Umsagnarferli - kaup Síldarvinnslunnar á helmingshlut í Ice Fresh Seafood af Samherja

Samkeppniseftirlitið veitir hér með hverjum þeim sem hagsmuni eða áhuga hefur færi á því að koma á framfæri umsögnum, athugasemdum og/eða sjónarmiðum um viðskiptin, svo sem um eignar- og stjórnunarleg tengsl þessara fyrirtækja, hvort líta megi á þau sem eina efnahagslega einingu í skilningi samkeppnislag, áhrif samrunans, stöðu markaða og virkni samkeppni á viðkomandi mörkuðum. 

Síða 1 af 38